Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen
Nyhetsbild: LISTA | Lärosätena som levererar flest avhandlingar inom entreprenörskap och innovation

LISTA | Lärosätena som levererar flest avhandlingar inom entreprenörskap och innovation

Innovations- och entreprenörskapsforskningen har knappast stått still under pandemin. Nästan 70 avhandlingar har levererats från lärosäten över hela landet. Vi har listan över dem som har varit flitigast. Läs mer
Nyhetsbild: KARTLÄGGNING | Kvinnorna dominerade innovations- och entreprenörskapsforskningen 2021

KARTLÄGGNING | Kvinnorna dominerade innovations- och entreprenörskapsforskningen 2021

Förra året var det dubbelt så många kvinnor än män som disputerade på området innovation och entreprenörskap. Det visar Esbris kartläggning. Läs mer
Nyhetsbild: NY AVHANDLING | Entreprenören på kommunen utmanar byråkraten

NY AVHANDLING | Entreprenören på kommunen utmanar byråkraten

Entreprenöriella egenskaper är eftertraktat inom offentliga organisationer i dag. Men entreprenörerna riskerar att sätta grundläggande demokratiska värden ur spel. Läs mer
Nyhetsbild: NY AVHANDLING | Företagarerfarenhet från hemlandet kommer till nytta i Sverige

NY AVHANDLING | Företagarerfarenhet från hemlandet kommer till nytta i Sverige

Utrikesfödda som drivit eget i hemlandet har nästan dubbelt så stor benägenhet att bli egenföretagare än andra. Det visar en ny avhandling om arbetsmarknadsintegration i Sverige. Läs mer
Nyhetsbild: NY AVHANDLING | Mannens entreprenörskap – en kvinnofälla finansierad av staten?

NY AVHANDLING | Mannens entreprenörskap – en kvinnofälla finansierad av staten?

Offentliga medel ska bidra till både ekonomisk tillväxt och jämställdhet. Men det verkar vara en omöjlig ekvation i entreprenörskapsvärlden. Det menar Matilda Eriksson som har studerat startup-entreprenörens familjesituation. Läs mer
Nyhetsbild: Crowdfunding: de är typerna som investerar i din idé

Crowdfunding: de är typerna som investerar i din idé

Fler och fler entreprenörer söker kapital via crowdfunding. Men vilka är de som finansierar crowdfundingprojekt? Och hur får du bäst deras uppmärksamhet? I en ny avhandling avslöjas fyra typer av finansiärer. Läs mer

Entreprenörskap, innovation & småföretag

ESBRI arbetar med kunskaps- spridning inom området innovation, småföretag och entreprenörskap. Läs mer
Research Handbook of Innovation of a Circular Economy

Research Handbook of Innovation of a Circular Economy

Återanvändning, reparation och ombyggnad är grunden i en cirkulär ekonomi. Och de flesta är överens om att övergången måste ske på systemnivå såväl som på organisations- och individnivå. Samtidigt finns det lite kunskap om hur det ska gå till. I boken Research Handbook of Innovation of a Circula... Läs mer
KARTLÄGGNING | Kvinnorna dominerade innovations- och entreprenörskapsforskningen 2021

KARTLÄGGNING | Kvinnorna dominerade innovations- och entreprenörskapsforskningen 2021

Förra året var det dubbelt så många kvinnor än män som disputerade på området innovation och entreprenörskap. Det visar Esbris kartläggning. Under 2021 disputerade 22 kvinnor oc... Läs mer
Nytt i Kunskapsbanken