Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Nyhetsbild: ÅSIKTEN | ”Traditionella mönster återupprepar sig i Sveriges nyaste innovationssatsning”

ÅSIKTEN | ”Traditionella mönster återupprepar sig i Sveriges nyaste innovationssatsning”

Sveriges nya stora innovationssatsning – Impact Innovation – ska möta vår tids samhällsutmaningar genom systeminnovation och tvärsektoriell samverkan. Men är det i själva verket samma gamla prioriteringsmönster som upprepas i svensk innovationspolitik, där hållbar samhällsutveckling reduceras till en fråga om teknik och industri? Läs mer
Nyhetsbild: Framtiden ligger i molnet

Framtiden ligger i molnet

Det är i molnbaserade tekniska ekosystem som allt fler affärer och innovationer sker – en värld vi fick inblick i på ett ESBRI-arrangerat webbinarium. Läs mer
Nyhetsbild: NY AVHANDLING | Så skapas hållbar produktutveckling

NY AVHANDLING | Så skapas hållbar produktutveckling

Det finns ett stort tryck på tillverkningsföretag att bli socialt och ekologiskt hållbara. Nu har ett ramverk tagits fram för att underlätta omställningsarbetet. Läs mer
Nyhetsbild: BOKTIPS | Att knoppas av – från akademi till marknad

BOKTIPS | Att knoppas av – från akademi till marknad

Boken Academic Spin-offs – The Role of Routinized Behaviours in New Venture Success lyfter fram de unika utmaningar som akademiska avknoppningar står inför, och diskuterar vikten av att utveckla rutiner när man startar den här typen av företag. Läs mer
Nyhetsbild: FOI-FINANSIERING | Makten ligger i handläggarnas händer

FOI-FINANSIERING | Makten ligger i handläggarnas händer

Vilka företag som får ta del av statliga forskningsmedel är inte självklart. Det är en process där handläggare hos finansiärerna har stor makt. Det visar en ny avhandling vid Lunds universitet. Läs mer
Nyhetsbild: HALLÅ DÄR! Per Davidsson – mottagare av prestigefyllt forskarpris på 100 000 euro

HALLÅ DÄR! Per Davidsson – mottagare av prestigefyllt forskarpris på 100 000 euro

Per Davidsson är internationell toppforskare inom entreprenörskapsfältet och uppmärksammas nu för sin inflytelserika forskning och för sitt nätverks-byggande. Han är mottagare av Global Award for Entrepreneurship Research 2023. Läs mer
Nyhetsbild: KONKURSER: Professorns tips till småföretagare

KONKURSER: Professorns tips till småföretagare

Professor Marie Karlsson-Tuula tror att många av konkurserna den senaste tiden hade kunnat undvikas. Här ger hon sina bästa tips till småföretagare som riskerar att hamna i ekonomiska problem. Läs mer

Entreprenörskap, innovation & småföretag

ESBRI arbetar med kunskaps- spridning inom området innovation, småföretag och entreprenörskap. Läs mer
Academic Spin-offs – The Role of Routinized Behaviours in New Venture Success

Academic Spin-offs – The Role of Routinized Behaviours in New Venture Success

Nya företag med ursprung i forskning från universitet och högskolor – så kallade akademiska avknoppningar – ses ofta som framtidens hopp. Men den tidiga utvecklingsfasen brukar kännetecknas av stora utmaningar. Rollerna är nya och andra uppgifter står för dörren. Till exempel är kunskapen om forskni... Läs mer
Framtiden ligger i molnet

Framtiden ligger i molnet

Det är i molnbaserade tekniska ekosystem som allt fler affärer och innovationer sker – en värld vi fick inblick i via ett ESBRI-arrangerat webbinarium. ChatGPT är det många som... Läs mer
Nytt i Kunskapsbanken
Mest lästa artiklar nu