Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatFoldern är liten, lättläst och informativ, och ger inledningsvis en översikt av hur sociala innovationer har växt fram
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Nyhetsbild: Estrad 14 maj: Utlandsföddas roll för företagens utrikeshandel

Estrad 14 maj: Utlandsföddas roll för företagens utrikeshandel

Utrikeshandeln är central för Sveriges välstånd. Företag som handlar med andra länder är generellt sett mer produktiva, och anställer fler, än andra företag. Men många som vill expandera utomlands möter hinder på vägen. Ofta saknar de kunskap om det nya landet, exempelvis kring marknaden, kulturen eller lagstiftningen. Andreas Hatzigeorgiou och Magnus Lodefalk har båda forskat om handel, migration och utlandsföddas betydelse för internationalisering. Läs mer
Nyhetsbild: Lärdomar från Google

Lärdomar från Google

Google räknas som en av de verkligt innovativa organisationerna i världen. Men hur lyckas Google behålla sin position år efter år? Vad försiggår egentligen på Googleplex? Annika Steiber är en av få forskare som fått tillträde till det mytomspunna huvudkontoret, där hon djupintervjuat anställda om företagets unika kultur och ledningsmodeller. Resultaten presenterade hon under Estradföreläsningen ”Googlemodellen – att leda för innovation i en snabbföränderlig värld” 7 april 2014. Läs mer
Nyhetsbild: ”Entreprenörskap kan rädda världen”

”Entreprenörskap kan rädda världen”

Paula Kyrö bidrog till att omforma synen på företagande genom att föra in människan i de teoretiska modellerna. Mycket av det vi i dag tar för givet är frukter av hennes forskning – som att entreprenörskap går att lära ut. I april belönas hon med European Entrepreneurship Education Award. Nu vill hon uppfinna ett entreprenörskapsparadigm. Läs mer
Nyhetsbild: Pizzan i fokus i Entré nr 1-2014

Pizzan i fokus i Entré nr 1-2014

Affärsmannaskap och stolthet i pizzabranschen, LAS-reformens effekt på småföretagen, entreprenöriellt lärande och design som kreativ källa. Det är några av de ämnen som avhandlas i Entré nr 1-2014. ”Åsikten” är skriven av Maroun Aoun, vd för IFS. Hans inlägg handlar om vikten att ta vara på utlandsföddas kompetens. Deras kunskaper om affärskultur, politik, religion och språk kan vara ovärderliga för ett exporterande företag. Läs mer
Nyhetsbild: Kvinnors entreprenörskap tema för två konferenser

Kvinnors entreprenörskap tema för två konferenser

15-18 juni arrangerar vi två konferenser där kvinnors entreprenörskap och innovation står i fokus. Först ut är den internationella Dianakonferensen som riktar sig till forskare. Den följs av den mer praktikerorienterade GSWE. Välkommen! Läs mer
Nyhetsbild: Dags för Nytt&Nyttigt

Dags för Nytt&Nyttigt

De senaste tre åren har Lundastudenter stått överst på prispallen. Vilket lärosäte hamnar i topp i år? Nytt&Nyttigt är ESBRIs och VINNOVAs uppsatstävling för studenter som skriver om innovation, kommersialisering och nyttiggörande. Sista tävlingsdag är 27 juni. Läs mer
Nyhetsbild: Entreprenör till ESBRI-pris!

Entreprenör till ESBRI-pris!

ESBRI kan nu erbjuda en helårsprenumeration på tidningen Entreprenör till kalaspris! 10 nummer för bara 169 kronor! Läs mer

Entreprenörskap, innovation & småföretag

ESBRI arbetar med kunskaps- spridning inom området innovation, småföretag och entreprenörskap. Läs mer
Aktuellt
14 maj 2014, 15.00-17.00
Utlandsföddas roll för företagens utrikeshandel
Estrad med Andreas Hatzigeorgiou, Lunds universitet och Utrikesdepartementet samt Magnus Lodefalk, Örebro universitet. Läs mer
15-18 juni 2014
GSWE och Diana
I juni arrangerar ESBRI forskarkonferensen Diana International Research Conference och den mer praktikerorienterade Global Symposium on Women’s Entrepreneurship. Läs mer
Entrepreneurial Knowledge, Technology and the Transformation of Regions

Entrepreneurial Knowledge, Technology and the Transformation of Regions

Entreprenörskap är en kraft att räkna med när regioner utvecklas. Entreprenörer styr åt vilket håll förändringen drar, och deras insatser reglerar hastigheten. Samtidigt tillämpar policymakare olika typer av verktyg för att stödja nyföretagande, tillväxt, idégenerering och kommersialisering. Hur kun... Läs mer
Att anställa utlandsfödda ökar exporten

Att anställa utlandsfödda ökar exporten

Svenska företag som anställer utlandsfödda personer får en skjuts i sin internationalisering. Effekten syns också på nationell nivå. Det visar Andreas Hatzigeorgiou i sin doktorsav... Läs mer
Nytt i Kunskapsbanken
Mest lästa artiklar nu