Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatSkriver du om innovationsprocesser under det här läsåret? Då kanske du blir nästa vinnare!
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Nyhetsbild: Webb-tv: 10 lektioner i entreprenörskap

Webb-tv: 10 lektioner i entreprenörskap

- Allt entreprenörskap är socialt. Det handlar om att interagera med andra människor, så man behöver ta sig utanför sitt hem och prata med folk.

Det sa Bill Gartner när han föreläste på Estrad 11 september. Under föreläsningen listade han de 10 viktigaste lärdomarna från sina senaste 20 år som forskare. Alla lärdomarna är relevanta för praktiker. Läs mer
Nyhetsbild: Grön tråd genom Entré nr 2-2017

Grön tråd genom Entré nr 2-2017

Landsbygd och hållbarhet löper som en grön tråd genom Entré nummer 2–2017. Artiklarna handlar bland annat om att miljöinnovationer kräver långsiktiga styrmedel och att landsbygdsföretag vinner på samarbeten. Under vinjetten ”Åsikten” skriver Mikaela Backman om riskerna med att allt fler lokala bankkontor läggs ned. En annan artikel med koppling till landsbygden är den som handlar om Natasha Websters avhandling. Hon forskar om hur kvinnor som har invandrat från den thailändska till den svenska landsbygden fortsätter att dra nytta av sina företagarerfarenheter, och även av kopplingarna till sina hemorter i Thailand. Läs mer
Nyhetsbild: Webb-tv: Innovation kommer inifrån

Webb-tv: Innovation kommer inifrån

- Vi har inte träffat ett enda företag som säger att de saknar idéer. Det handlar snarare om att de ännu inte har hittat Idén med stort I. Ofta finns den mitt framför ögonen på dem, men är ändå svår att upptäcka.

Det sa Roberto Verganti när han föreläste tillsammans med Åsa Öberg på Estrad 9 maj. Temat var ”Innovation in your box: Why meaning – not ideas – is the key to success”. Forskarna berättade om hur meningsfulla innovationer skapas när man arbetar inifrån och ut. Läs mer

Entreprenörskap, innovation & småföretag

ESBRI arbetar med kunskaps- spridning inom området innovation, småföretag och entreprenörskap. Läs mer
Research Handbook on Gender and Innovation

Research Handbook on Gender and Innovation

Innovation har traditionellt setts som en manlig verksamhet, och inom forskningen har ett tydligt genusperspektiv saknats. Det är utgångspunkten för Research Handbook on Gender and Innovation. Redaktörerna Gry Agnete Alsos, Ulla Hytti och Elisabet Ljunggren skriver i inledningen att forskningen har ... Läs mer
”När vi frigör oss från normer kommer kreativiteten”

”När vi frigör oss från normer kommer kreativiteten”

Vi är så vana vid att saker och ting i vår omgivning ser ut som de gör att vi sällan reflekterar över dem. De är ju designade av en expert, då måste det finnas en djupare mening ba... Läs mer
Nytt i Kunskapsbanken
Mest lästa artiklar nu