Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatVad som gör en bra ledare är förmågan att lära sig av sina misslyckanden och agera utifrån de erfarenheterna
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Nyhetsbild: Normkritisk innovation är mer hållbar

Normkritisk innovation är mer hållbar

"Jag vill stärka samarbetet mellan forskning, offentliga aktörer och näringsliv. De här glappen behöver överbryggas mer och inom fler discipliner”, säger Linda Paxling som har disputerat vid Blekinge tekniska högskola. Läs mer
Nyhetsbild: Hur kan vi stärka Europas entreprenörskap?

Hur kan vi stärka Europas entreprenörskap?

25 september arrangerar vi höstens första Estradföreläsning. Talare är Niklas Elert och Magnus Henrekson, IFN. Föreläsningen genomförs under mässan Ekonomi & Företag, vilket innebär att du även har möjlighet att ta del av mässans utställningar och övriga seminarier. Varmt välkommen! Läs mer
Nyhetsbild: Starta eget lockar när företag köps upp

Starta eget lockar när företag köps upp

När kunskap är hårdvaluta blir det allt viktigare att behålla och attrahera nyckelanställda. Monia Lougui, KTH, intresserar sig för anställdas rörlighet, och vad som händer när företag köps upp eller avvecklas. Hon finner att många ser egenföretagande som en ny karriärväg. Läs mer
Nyhetsbild: Kunskap bärs av människor

Kunskap bärs av människor

Vad pratar svenskar om på lunchen, och vad skrattar de åt? Tyske professorn Guido Buenstorf är mån om att ta in så mycket kunskap som möjligt under sin tid som gästforskare vid IIE, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Läs mer
Nyhetsbild: Socialt företagande: Kan entreprenörskap rädda världen?

Socialt företagande: Kan entreprenörskap rädda världen?

Tanken på socialt entreprenörskap är tilltalande för att bekämpa fattigdom i utvecklingsländer. Men vem är den entreprenöriella välviljan egentligen till för? Och lyssnar "hjälparen" på dem som ska hjälpas? Läs mer

Entreprenörskap, innovation & småföretag

ESBRI arbetar med kunskaps- spridning inom området innovation, småföretag och entreprenörskap. Läs mer
Creating Economy. Enterprise, Intellectual Property, and the Valuation of Goods

Creating Economy. Enterprise, Intellectual Property, and the Valuation of Goods

Kreativitet har blivit hårdvaluta. Konstnärer hyllas som vårt århundrades främsta entreprenörer, och policymakare vurmar för kulturella och kreativa näringar. Hur kan vi förstå den här utvecklingen – vad finns det egentligen för ekonomi i kreativitet? Barbara Townley, Philip Roscoe och Nicola Searle... Läs mer
Normkritisk innovation är mer hållbar

Normkritisk innovation är mer hållbar

Vem som får designa en ny teknisk produkt eller digital tjänst beror på om syftet är ekonomisk tillväxt, eller sociala och miljömässiga vinster. Det visar de fallstudier som Linda... Läs mer
Nytt i Kunskapsbanken
Mest lästa artiklar nu