Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatI dag är förhoppningarna stora på den forskningsbaserade kunskapen som produceras vid våra universitet
Läs Åses inlägg på esbribloggen
Nyhetsbild: Estrad om innovation och patent

Estrad om innovation och patent

Nyttiggör! Patentera! Kommersialisera! I den forskningsbaserade kunskapen finns potential till många stordåd, och förväntningarna är höga. I vilken grad kan de infrias? Hur ser incitamenten ut? Och hur uppfinningsrika är forskarna? 18 oktober gästas Estrad av Charlotta Dahlborg och Danielle Lewensohn från Karolinska institutet. De kommer att prata utifrån sin forskning om patentering och kommersialisering vid KI. Läs mer
Nyhetsbild: Webb-tv: 10 lektioner i entreprenörskap

Webb-tv: 10 lektioner i entreprenörskap

- Allt entreprenörskap är socialt. Det handlar om att interagera med andra människor, så man behöver ta sig utanför sitt hem och prata med folk.

Det sa Bill Gartner när han föreläste på Estrad 11 september. Under föreläsningen listade han de 10 viktigaste lärdomarna från sina senaste 20 år som forskare. Alla lärdomarna är relevanta för praktiker. Läs mer
Nyhetsbild: Grön tråd genom Entré nr 2-2017

Grön tråd genom Entré nr 2-2017

Landsbygd och hållbarhet löper som en grön tråd genom Entré nummer 2–2017. Artiklarna handlar bland annat om att miljöinnovationer kräver långsiktiga styrmedel och att landsbygdsföretag vinner på samarbeten. Under vinjetten ”Åsikten” skriver Mikaela Backman om riskerna med att allt fler lokala bankkontor läggs ned. En annan artikel med koppling till landsbygden är den som handlar om Natasha Websters avhandling. Hon forskar om hur kvinnor som har invandrat från den thailändska till den svenska landsbygden fortsätter att dra nytta av sina företagarerfarenheter, och även av kopplingarna till sina hemorter i Thailand. Läs mer
Nyhetsbild: Webb-tv: Innovation kommer inifrån

Webb-tv: Innovation kommer inifrån

- Vi har inte träffat ett enda företag som säger att de saknar idéer. Det handlar snarare om att de ännu inte har hittat Idén med stort I. Ofta finns den mitt framför ögonen på dem, men är ändå svår att upptäcka.

Det sa Roberto Verganti när han föreläste tillsammans med Åsa Öberg på Estrad 9 maj. Temat var ”Innovation in your box: Why meaning – not ideas – is the key to success”. Forskarna berättade om hur meningsfulla innovationer skapas när man arbetar inifrån och ut. Läs mer

Entreprenörskap, innovation & småföretag

ESBRI arbetar med kunskaps- spridning inom området innovation, småföretag och entreprenörskap. Läs mer
The Routledge Companion to Family Business

The Routledge Companion to Family Business

Forskningsfältet familjeföretagande har växt de senaste åren. Boken The Routledge Companion to Family Business gör en djupdykning i den senaste forskningsbaserade kunskapen. Vad vet vi om successionsprocesser i familjeföretag? Hur arbetar man med öppen innovation, styrning och socialt ansvar? Hur... Läs mer
Se möjligheterna i regler

Se möjligheterna i regler

Företagare jublar sällan när myndigheterna aviserar en ny regel. De går snarare instinktivt i försvarsställning. En miss, enligt Åke Freij. - Företagen borde lägga mycket mer resu... Läs mer
Nytt i Kunskapsbanken
Mest lästa artiklar nu