Konferensen kommer att fokusera på två teman:

Till konferensens talare hör:

Tid: 18 juni 2010, 9.00-12.30 (registrering från 8.30)
Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm (Karta)

Konferensen är kostnadsfri men antalet platser begränsat. Huvuddelen av konferensen kommer att hållas på svenska.

Konferensen arrangeras av

Amerikanska ambassaden
Esbri - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning

Huvudpartner

Tillväxtverket