Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
”Patent ger frihet och möjligheter”
 
Publicerad: 2010-12-28
Följande text publicerades även under vinjetten ”Åsikten” i Entré nr 4, 2010:

”Patent ger frihet och möjligheter”

En forskare är, med all rätt, stolt över det han eller hon har gjort. Det är otroligt viktigt att publicera sitt forskningsresultat, och det så snabbt som möjligt. Samtidigt vill de flesta att det man kommit fram till, en innovation eller ett forskningsresultat, ska leda till något som är bra och användbart. Helst ska det också inbringa inkomster – det har ju kostat pengar att ta fram resultatet och den investeringen vill man ha tillbaka.

Genom att söka patent på sin uppfinning eller sitt forskningsresultat har forskaren större möjlighet att få tillbaka sina investerade pengar. Publicering och patent hänger ihop, och om man gör saker och ting i fel ordning kan man förstöra sina möjligheter att få tillbaka investeringarna i framtiden.

Hur fungerar det här? Jo, för att få patent får det man gör inte vara känt innan ansökan om patent lämnas in. Förenklat kan man säga att resultaten inte får publiceras innan. Man så snart man har lämnat in sin ansökan är det fritt fram att publicera det som täcks in av ansökan. Patentansökningar publiceras 1,5 år efter det att de lämnats in. Dessa publicerade patentansökningar finns tillgängliga i databaser och utgör ett fantastiskt väl organiserat bibliotek för den som söker kunskap inom och om ett specifikt teknikområde.

Många tror att patent är besvärligt och dyrt. Visst är det ett ganska komplicerat juridiskt område – men det är inte omöjligt, och det är inte så dyrt som många tror. Framför allt inte om man jämför med hur dyrt det kan bli om man inte söker patent. Utan patent löper man risken att någon annan kopierar ens produkt eller idé så snart den blir känd. Det kan också bli svårare att få investerare att intressera sig för uppfinningen eller resultatet. De efterfrågar någon form av ”garanti” om att få igen sina investeringar, och vill ofta att man har lämnat in en patentansökan. Helst bör man ha ett patent redan innan man söker finansiering.

Att ha ett patentskydd ökar möjligheterna att själv bestämma över det man har gjort. Med en patentansökan eller ett patent är det du som avgör vad du vill göra med din innovation eller ditt forskningsresultat. Du kan utveckla det själv, och då kan patentet ge dig större möjligheter att få investerare intresserade av din idé. Du kan sälja det till någon annan, med ett patent ökar värdet på det du gjort. Det blir lättare att hitta köpare, och patentet gör dem mer betalningsvilliga.

Du kan licensiera patentet till någon annan som utvecklar det. Blir det lyckosamt kan du få inkomster under en längre tid. Du kan då samtidigt behålla rätten att även göra något själv. Eller så går du in i ett samarbete med någon annan, och då är det viktigt att veta vem som har gjort vad och vem det tillhör.

En patentansökan definierar på ett bra sätt det du har gjort och gör det enklare i framtiden. Och sist men inte minst, med ett patent kan du skydda dig och det du gjort. Du har helt enkelt större möjligheter att hålla dina konkurrenter borta – och göra det besvärligt för dem.

Om Susanne Ås Sivborg
Susanne Ås Sivborg är generaldirektör för Patent- och registreringsverket (PRV). Under hösten lanserade PRV Svensk Patentdatabas, en webbtjänst där du kostnadsfritt kan söka bland alla offentliga svenska patent och patentansökningar. Susanne Ås Sivborg nås på susanne.sivborg@prv.se


Text: Susanne Ås Sivborg


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar