Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Ta vara på improvisationen
Foto: Andreas Apell
Publicerad: 2010-12-29
Följande text publicerades även i Entré nr 4, 2010:

Ta vara på improvisationen

Det finns en rädsla för det oplanerade. Det konstaterar Lasse Lychnell, som disputerat vid Handelshögskolan i Stockholm. Han vill i stället uppgradera betydelsen av improvisation.

Lasse Lychnells avhandling har titeln IT-relaterad verksamhetsförändring. Processer som formar växelspelet mellan utveckling och användning. Han har följt ett IT-relaterat förändringsprojekt på en liten resebyrå i Stockholm. Företaget har begränsade resurser, men ändå ambitionen att åstadkomma värdefull förändring. En inte helt ovanlig situation.

I det läget väljer många att lägga onödigt mycket krut på att planera, och försöka styra utvecklingen. Detta skedde även i Lychnells fallföretag. Syftet med ett av projekten var att effektivisera resebyråns informationshantering. Men förändringen skapade i stället krångel på försäljningssidan. Personalen kringgick därför de nya rutinerna, och projektet såg ut att bli misslyckat. Tills ledningen förstod medarbetarnas improvisationer och åtgärdade vissa IT-problem – som egentligen låg utanför planen.

- Poängen är att det är först när nya system verkligen används som man kan se effekten. Det gäller att inte stirra sig blind på att allt ska gå enligt planen. Utveckling och användning måste i stället växelverka. Och människors förmåga att improvisera bör ses som värdefull information, snarare än en oönskad avvikelse från planen.

- I verklighetens mangel testas resultaten på riktigt. Ibland kan det vara nödvändigt att ändra planen. Målet är ju att åstadkomma positiva förändringar – inte att till varje pris hålla fast vid planen, säger Lasse Lychnell.

Kontakta lasse.lychnell@hhs.se


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar