Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2011-01-17
Följande text publicerades även i Entré nr 4, 2010:

Forskare saknar kunskap om patent

Forskare saknar kunskap om patent
Lärarundantaget innebär att svenska forskare äger sina forskningsresultat. Men de borde ha bättre kunskap om patent och andra immaterialrättsliga frågor. Det hävdar Caroline Pamp, som disputerat vid juridiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. I avhandlingen Intellectual Property in Science utgår hon från den omvandling som pågår inom universiteten, där vetenskap och forskning privatiseras och behandlas utifrån en affärsmässig logik. Pamp benämner den ”privatiseringsprocessen”. Hon ser en fara i att universiteten förlorar tillgången till viktiga forskningsresultat i takt med att de patenteras i allt tidigare skeden. Pamp förespråkar att obligatoriska kurser om immaterialrätt införs på forskarutbildningen. Med ökad kunskap om innebörden i exempelvis aktieägaravtal, forskningssamarbetesavtal och sekretessavtal kan forskarna göra mer medvetna val. Då kan de överlåta sina forskningsresultat men fortsätta forska på dem utan att begå patentintrång. Eller själva driva en kommersialiseringsprocess, om det är vad de vill. Caroline Pamp diskuterar även avvägningen mellan publicering och patentering. Att publicera banbrytande forskningsresultat i en ansedd tidskrift är många forskares dröm. Men Pamp konstaterar att publicering innebär att en annan aktör kan forska vidare på resultaten och patentera dem – utan att vara skyldig universitetet eller forskaren något. PRV:s gd behandlar också detta tema i sin Åsikt.

Kontakta caroline.pamp@law.gu.se


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu