Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
ICSB till Sverige i juni
Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet, är en av talarna på ICSB-konferensen i Stockholm. Foto: Stefan Nilsson
Publicerad: 2011-04-01
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 2011:

ICSB till Sverige i juni

För 56:e året i rad arrangerar International Council for Small Business (ICSB) den internationella ICSB World Conference. Efter 15 år är den tillbaka i Sverige och Stockholm. Entré har talat med konferensens ordförande Anders Lundström och vice ordförande Lena Stenberg. De ser fram emot minst 1 000 deltagare från över 70 länder.

ICSB grundades 1955 som den första internationella medlemsorganisationen med uppgift att främja tillväxt och utveckling för små företag över hela världen. Sedan dess har organisationen årligen arrangerat en världsomfattande konferens.

Temat för årets konferens, ”Back to the Future”, syftar på vikten av att alltid blicka framåt samtidigt som man utnyttjar alla de erfarenheter som finns sedan tidigare.

– Hit kommer forskare, entreprenörer samt policymakare för att under fyra dagar diskutera viktiga frågor inom området och ta till sig ny kunskap, säger Anders Lundström.

Vad handlar konferensen om?

– Att lyfta fram viktiga frågor om entreprenörskap, innovation och småföretagande när det gäller forskning, politik och praktik. 15 juni arrangeras ”Policy Forum Day” där man ska diskutera policyinsatsers betydelse och möjligheter. Bland annat ska en internationell forskarrapport presenteras. Den handlar om hur stora resurser som satsas inom området entreprenörskaps- och småföretagspolitik.

– Den senaste GEM-rapporten och Världsbankens årliga rapport om hur lätt eller krångligt det är att starta och driva företag runt om i världen, kommer också presenteras, berättar Anders Lundström.

Vad mer kommer att ske under konferensen?

– En viktig del är aktiviteter där personer kan träffas och utbyta erfarenheter av olika insatser. Det kan handla om workshops eller speciella temaseminarier. Här finns bland annat ett samarbete med DG Enterprise vid EU-kommissionen om finansiering av småföretag, innovationer och entreprenörer, och ett annat om kvinnors företagande, säger Lena Stenberg.

– En särskild aktivitet för företagare, ett så kallat matchmaking event – Baltic Business Arena, kommer att genomföras för att få företagare mer intresserade av att delta i konferensen. Här ska entreprenörer med konkreta idéer om samarbete med andra företagare delta och kunna förboka affärsmöten i ett uppbyggt datasystem. Speciella sektorer har valts ut för affärsmötena: cleantech, förnybar energi, hållbart byggande, hälsovård, informations- och kommunikationsteknik, samt trä och design, fortsätter hon.

– Konferensen ska också spegla det kreativa Sverige. Detta sker genom att fyra regioner visar upp ett flertal innovativa produkter och arrangerar spännande föredrag, säger Anders Lundström.

Vem är konferensen till för?

– ICSB är ett nätverk av forskare, utbildare, konsulter, företagare och policymakare. Konferensen är ett tillfälle för alla inom dessa grupper att mötas och utbyta kunskaper och erfarenheter, säger Lena Stenberg.

Vad står på programmet?

– Ett par keynotes är spikade. Bland annat är vi jätteglada över att Hans Rosling, professor på KI, kommer att tala. Han är en av världens främsta globala tänkare. Dessutom kommer exempelvis Elizabeth Garnsey, University of Cambridge, och professor David Storey, University of Sussex, säger Lena Stenberg.

– Årets mottagare av Global Entrepreneurship Research Award, Steven Klepper, kommer att finnas på plats. Andra klara forskare är bland andra Zoltan Acs, William Gartner, Paul Reynolds, Bengt Johannisson och Alan Gibb. ICSB har också beslutat att dela ut ett specialpris till Sir Richard Branson, berättar Anders Lundström.

17 februari var deadline för ansökningar om att presentera forskningsartiklar eller hålla i workshops. Hur utföll det?

– Det har varit ett extremt stort intresse. Vi har fått in uppåt 800 så kallade extended abstracts och förslag på workshops från forskare och praktiker över hela världen. Förslagen handlar bland annat om kreativa miljöer och globaliseringens påverkan på entreprenörskap, socialt entreprenörskap, hållbar tillväxt samt kvinnors företagande, säger Anders Lundström.

Mer om ICSB
ICSB World Conference arrangeras av Entreprenörskapsforum och Tillväxtverket på Stockholm Waterfront 15-18 juni 2011. Det finns en styrgrupp med representanter från Almi Företagspartner, Esbri, Företagarna, Tillväxtanalys och Vinnova. Andra intressenter är KK-stiftelsen, Sida, EU-kommissionen och Näringsdepartementet.

För mer info och anmälan: www.icsb2011.org


Text: Christina Eriksson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu