Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Dold kraft formar USAs innovationssystem
 
Publicerad: 2011-05-19

Dold kraft formar USAs innovationssystem

Marknadsekonomin och den fria företagsamheten är viktiga symboler för den amerikanska livsstilen. Men offentliga insatser ligger bakom många av de senaste decenniernas innovationer i USA. Det konstaterade professor Fred Block under ett seminarium om dold och decentraliserad innovationskraft.

I går passerade Fred Block Stockholm, och ESBRI tog chansen att arrangera ett policyseminarium med honom. Han är professor i sociologi, verksam vid University of California, Davis och en av redaktörerna till boken ”State of Innovation: The U.S. Government’s Role in Technology Development” (Paradigm Publishers, 2010).

Fred Block inledde genom att konstatera att innovationssystem ofta är mer kaotiska än vi vill tro. Själv har han studerat uppkomsten av amerikanska innovationer och menar att det offentliga har mer än ett finger med i spelet. FoU inom försvarsindustrin katalyserade till exempel fram persondatorn.

Under Reaganadministrationen på 1980-talet nådde idén om den fria marknaden sin höjdpunkt. Men parallellt – mer eller mindre i det fördolda, enligt Block – utvecklades statliga och federala program för att stödja innovation. Ett av dem är SBIR, Small Business Innovation Research.

- Historiskt sett är det storföretagen som varit centrala för amerikansk innovation. Men den senaste tiden har Fortune 500-bolagen tappat mark. I stället har kombinationer av privata och offentliga organisationer tillsammans blivit den verkliga källan till innovation i USA, sa Block.

Han har studerat The R&D Magazine som varje år listar 100 innovationer av rang.

- Listan har kallats ”uppfinningarnas Oscarsgala” och innovationerna är verkligen nytänkande. Ofta är det sådant som bara en ingenjör kan älska, men det handlar om produkter som finns till försäljning ute på marknaden. Pentagons senaste vapensystem finns alltså inte med.

- Jag har följt nomineringarna över tiden och finner att det blir allt vanligare att mer än en organisation står bakom innovationen. Många gånger är det ett federalt laboratorium och ett privat företag i kombination. Labbet behöver företaget för att kommersialisera teknologin, sa Fred Block.

De stora laboratorierna som startades under andra världskriget för att utveckla atombomber huserar i dag experter inom kemi, biologi och matematik. Och de tillhör de stora vinnarna på innovationslistorna.

- Det blir vanligare och vanligare att privata företag kommer till dem för att de vill ha hjälp att lösa ett teknologiskt problem. Det är inte som förr, att man till varje pris försöker undvika anställda inom offentlig sektor.

Block konstaterade att vi ofta förknippar federala investeringar med högteknologiska branscher, men The R&D Magazines listor visar på stor spridning.

- Detta är ett konkret bevis för att den amerikanska staten spelar en central roll för innovationerna. Och SBIR-programmet är en grundsten i det diversifierade innovationssystem vi har i dag, sa Block.

När SBIR drog igång arrangerades ”säkra” mötesplatser där folk från den privata sektorn kunde träffa folk från den offentliga.

- Tidigare hade forskare och ingenjörer sugits upp av storföretagen, nu hamnade de i allt högre grad i små och medelstora företag.

SBIR-programmets huvudsakliga uppgift är att finansiera idéer i tidiga faser, långt innan något riskkapitalbolag är redo att investera.

Dold kraft formar USAs innovationssystem
- Venture capital-bolag är försiktiga, till och med i USA. De råder entreprenörer att söka medel från SBIR de första 2-3 åren och ser det som en form av validering. Som ett exempel kan jag nämna att 25-30 procent av alla life science-bolag som får riskkapital, har tidigare finansierats via SBIR.

Block konstaterade att systemet är helt decentraliserat. Det finns 12-13 olika myndigheter som alla kör olika varianter på SBIR.

- Det betyder att entreprenören kan söka medel på flera olika ställen. Även om han eller hon får nej på de tre första, kan den fjärde organisationen nappa.

Decentraliserade system bygger på nätverk, men det är inte alltid de är framgångsrika. Fred Block diskuterade tre typer av ”nätverksmisslyckanden”. För det första kan det vara svårt för företag att hitta de partners de behöver, till exempel inom finansiering eller marknadsföring. För det andra kan den potentiella partnern sakna kompetens (Block kallade det en ”screw up”). Och för det tredje kan den potentiella partnern brista i integritet och ärlighet (en så kallad ”screw you”, enligt Blocks terminologi).

- Det offentliga kan hjälpa till med allt detta. Som jag har nämnt tidigare kan SBIR validera ett företag. Det kan också handla om att agera som mäklare, och skapa utrymmen där tilliten mellan deltagarna ökar.

Att systemet är så pass decentraliserat och ”osynligt” är dess styrka, enligt Block. Insatserna har klarat sig från att bli granskade i den allmänna debatten, och myndigheterna har därför inte behövt upprätta ett rigoröst regelverk.

- I relationer bygger man förtroende och förståelse för varandra. Då kan man arbeta tillsammans för att skapa gnistor som föder nya idéer.

- Det är alltför lätt att döda innovationer genom centralisering, regler, byråkrati och kvantitativa mål. Det klassiska exemplet är våra amerikanska technology transfer-kontor. Universiteten satsade en massa dollar på att kommersialisera forskning, men det visade sig att de inte kunde skilja goda idéer från dåliga.

- I stället för att sätta upp mål som ”Vi ska ha 100 nya patent” bör man försöka skapa kreativa miljöer. Det viktiga är att uppmuntra innovationer på ett informellt sätt, sa Fred Block.

Ta del av Fred Blocks powerpointpresentation.

Kontakta flblock@ucdavis.edu


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu