Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Möten med möjligheter
Jenny Helin har lagt fram doktorsavhandlingen Living moments in family meetings – A process study in the family business context vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
Publicerad: 2011-11-14
Följande text publicerades även i Entré nr 3, 2011:

Möten med möjligheter

I familjeföretag fattas de viktiga besluten ofta utanför det formella mötesrummet. Ägarnas livslånga relationer till varandra, och samspelet dem emellan, påverkar företagets verksamhet. Genom att fokusera på här och nu kan deras möten öppna upp för fler möjligheter.

Måndagsmöte, planeringsmöte, styrelsemöte och ledningsgruppsmöte. Kalendern svämmar över av möten, och på varje möte är det beslut som ska fattas. Men hur ofta tar vi oss tid att verkligen lyssna på varandra? Att prata om vad vi vill med företaget, och med våra liv? Alltför sällan, menar Jenny Helin. Hennes avhandling handlar om möten i familjeföretag.

- Jag är intresserad av dynamiken i processer. Ofta fokuserar man bara på ”Vad kom vi fram till”. Det är också viktigt att fundera över ”Hur kom vi fram till detta”.

- Hur man upplever att man kom fram till ett beslut, påverkar om man sedan tycker att själva beslutet är bra eller dåligt, konstaterar Helin.

Avhandlingen bygger på teori om dialog. Helin har också gjort djupstudier i två svenska företag. I det ena hade familjen tio års erfarenhet av att hålla så kallade familjemöten. I det andra företaget var man just i färd med att bygga upp en rutin kring detta, i samband med att företaget skulle skiftas från nionde till tionde generationen. Där bedrev Jenny Helin ett slags aktionsforskning. Hon deltog i sex möten under ett år och hjälpte familjemedlemmarna att se på företaget, familjen och – i vissa fall – även sig själva med nya ögon.

- På det första mötet var alla ganska stressade: ”Vi måste ha en plan! Pappa går i pension om fem år”. Men i och med att processen med möten satte igång blev alla lugnare. Någon bestämde sig för att gå in i företaget. En annan för att hon inte alls ville vara med och äga det.

- Successionsfrågor är komplexa, det är inte så konstigt att inte alla familjemedlemmar kan bestämma sig samtidigt. De här frågorna måste få ta tid.

I det aktuella familjeföretaget skulle ett antal kusiner ta över efter sina föräldrar. I den äldre generationen fanns konflikter, och det var den yngre generationen mycket medveten om. De ville undvika att hamna i samma sits, och insåg att det var viktigt att prata med varandra. Innan de kunde besluta om vilka som skulle leda företaget var de tvungna att ta tag i de större frågorna: Vad vill jag med mitt liv? Och vad vill de andra?

- Det viktigaste med deras träffar var att de lyssnade. Det låter så självklart, men oftast har vi mer fokus på att alla ska få komma till tals. Jag har insett att det inte spelar någon roll hur högt man skriker om ingen lyssnar. Grunden för bra möten är att man lyssnar på varandra – och på sig själv.

Jenny Helin talar om ”living moments” – ett slags levande ögonblick som kan uppstå när man verkligen möter varandra. I dessa ögonblick sker förändringar.

- Man kan inte planera in levande ögonblick, men man kan skapa förutsättningar för att de ska uppstå. Ett sätt är att tänka på hur vi relaterar till varandra. Ett annat sätt är att fundera över var vi träffas någonstans – på kontoret eller i hemmet? Båda kan vara bra, men ger lite olika stämning.

Kring företaget fanns ett tryck från anställda och andra som ville veta vad som var på gång. Hur och när skulle generationsskiftet ske? I det läget ligger det nära till hands att snabbt sätta ihop en plan, för att ha något att säga. Även många forskare betonar vikten av att tidigt ha en plan för företaget. Jenny Helin tycker annorlunda.

- Om man direkt slår fast en gemensam vision finns det en risk att man blir alltför snäv. Då missar man kanske många värdefulla perspektiv och röster. Det är bättre att leva i osäkerhet ett tag. Om man vågar vara öppen och utforskande kan man se nya möjligheter – som kan leda till fler innovationer.

Kontakta jenny.helin@jibs.hj.se

5 tips för bättre möten
  • Var närvarande – på riktigt
  • Lyssna på andra och dig själv
  • En paus där man får möjlighet att ”ta in” kan bli samtalets höjdpunkt
  • Reflektera gemensamt – ha ett ”samtal om samtalet”
  • Våga vänta med att spika en plan, det kan föda nya perspektiv och idéerText: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu