Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2011-12-21
Följande text publicerades även under vinjetten ”Åsikten” i Entré nr 4, 2011:

”Gärna ökat företagande – men inte på bekostnad av hälsan”

”Gärna ökat företagande – men inte på bekostnad av hälsan”
Småföretagen, med upp till 50 anställda, är en viktig del i vår svenska ekonomi. Mer än 98 procent av alla privata företag är småföretag och många småföretagare driver mer än ett företag. Småföretagarna är en mycket heterogen grupp som finns inom alla branscher. Vi möter dem ofta i vår vardag: När vi handlar, går till frissan, byter däck på bilen eller när vi behöver snickarhjälp där hemma.

En vanlig mediebild av småföretagaren är den stressade, eller rent av utbrända, arbetsmyran som kämpar med sin verksamhet. Ibland utan att kunna ta ut någon vidare lön. Forskning visar mycket riktigt att många småföretagare arbetar ett stort antal timmar varje vecka. Samtidigt behöver de ha en god hälsa för att orka med att framgångsrikt driva sina företag.

Men hur mår då småföretagarna? Det finns ett fåtal hälsostudier som är direkt riktade mot dem. Studierna visar att man inte kan se några stora skillnader i hur småföretagare skattar sin hälsa jämfört med anställda i privata företag. Ungefär 80 procent anser att de har en god hälsa, vilket är jämförbart med studier om allmänbefolkningens självskattade hälsa. Det man inte vet är om det är ett urval av friska personer som väljer att starta företag eftersom det kräver både stort engagemang och mycket arbete.

Företagaren utsätts också i regel för samma fysiska arbetsmiljöfaktorer som de anställda i företaget. De småföretagare, både manliga och kvinnliga, som anger att de har tunga lyft och besvärliga arbetsställningar rapporterar att de har besvär från rörelseapparaten.

Tidspressen att leverera varor och tjänster i tid, samt oro för företagets ekonomi, kan också leda till stress. Här finns ett samband med nedsatt psykisk hälsa hos småföretagarna. Däremot verkar inte antalet arbetstimmar ha samband med egenskattad allmän hälsa. Det kan kanske förklaras med att det ändå finns en flexibilitet i arbetet som småföretagare. Flexibilitet i arbetet har, även i studier av andra grupper inom arbetslivet, visat sig ha betydelse för hälsan.

Vad kan småföretagaren göra för att bibehålla en god hälsa? Studier som genomförts vid Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala visar samband mellan ett bra socialt liv och en god självskattad hälsa. En grupp manliga och kvinnliga småföretagare från tio olika branscher ingår i undersökningen. De fick med fem års mellanrum svara på frågor om sin hälsa, sina arbetsförhållanden och sitt liv som småföretagare.

Studierna visar också samband mellan god hälsa och attityden att familj och fritid är lika viktigt – eller viktigare – än arbetet. Dessa resultat är i linje med intervjuer av småföretagare där de påpekar att det sociala livet med familj och vänner är viktigt för en bra hälsa. Att ge sig själv möjlighet till balans i livet kan vara en god investering för att behålla en bra hälsa och orka driva sitt företag vidare.

Dessutom anser tillfrågade småföretagare att det är viktigt för en bra hälsa att ha god kontroll över arbetet, att träffa andra småföretagare för att diskutera gemensamma frågor och utvecklingsmöjligheter eller att agera tillsammans gentemot myndigheter. Att ta sig tid att motionera regelbundet är ytterligare en faktor som småföretagarna kopplar till en god hälsa.

Småföretagen är redan i dag en mycket viktig del i den svenska ekonomin. Samtidigt vill politiker och beslutsfattare få fram mer företagande och entreprenörskap i Sverige. Som jag ser det borde vi också prata om hur vi kan öka hälsan i småföretagen. Både när det gäller företagaren själv, och hans eller hennes anställda.

Om Kristina Gunnarsson
Kristina Gunnarsson är verksam vid Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hon disputerade förra året vid Uppsala universitet, på en avhandling om småföretagares arbetsmiljö och hälsa. Du når henne på kristina.gunnarsson@akademiska.se


Text: Kristina Gunnarsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu