Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2012-01-19
Följande text publicerades även under vinjetten ”Ledaren” i Entré nr 3, 2011:

Innovation kan tappa mening

Mer eller mindre dagligen kan vi läsa om de utmaningar som mänskligheten står inför. Klimatförändringar, vattenbrist och urbanisering, för att nämna några. Många hoppas att nya innovationer ska bidra till att hantera dessa utmaningar.

Allt fler länder ser också ökad innovationsförmåga som sin främsta källa till konkurrenskraft. Det innebär att många länder har tagit fram innovationsstrategier, eller håller på att göra det just nu. Den svenska regeringen ska presentera sin hösten 2012.

Regeringen har en bred ansats där de vill involvera så många aktörer som möjligt i sitt arbete. Från Esbris sida har vi redan gjort en del aktiviteter kring detta. Till exempel arrangerade vi i maj, tillsammans med näringsdepartementet, ett seminarium med professor Amar Bhidé. Han ifrågasatte behovet av en nationell innovationsstrategi, och lutade åt att det i stället behövs ”en bred känslighet inför innovation och hur man främjar den”.

I slutet av september var det dags för årets upplaga av Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum som du kan läsa mer om på sidorna 20-21. Det övergripande temat var innovation. Även flera av höstens Estradföreläsningar handlar om olika perspektiv på innovation. Dessutom har vi i dagsläget över 600 artiklar, boktips och referat om innovation i Kunskapsbanken på vår webbplats: www.esbri.se

I detta nummer av Entré skriver vi bland annat om Märit Beckemans avhandling om innovationer inom livsmedelsbranschen. Ett intressant resultat är att de branschrepresentanter som Beckeman har intervjuat anser att innovationsbegreppet ibland används för slapphänt. Inkrementella innovationer, som en ny smak på ett livsmedel, bör snarare kallas för utveckling än för innovation.

Jag tror att vi ska akta oss för att använda begreppet ”innovation” alltför frikostigt. Om det används till allt mellan himmel och jord är det lätt att det tappar sin mening.


Text: Magnus Aronsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu