Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Gourmetkrögare väljer förebilder med omsorg
Magdalena Markowska har lagt fram sin avhandling om gourmetkockars entreprenöriella lärande vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Numera är hon verksam vid Esade Business School i Barcelona.
Publicerad: 2012-03-14
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 2012:

Gourmetkrögare väljer förebilder med omsorg

Gordon Ramsay, Ferran Adria och Marcus Samuelsson. Alla världsberömda gourmetkrögare. Då är de väl också förebilder för många andra kockar? Nja, inte nödvändigtvis. Magdalena Markowska har studerat hur entreprenörer utvecklar sin kompetens, med fokus på just gourmetkockar. Visst är förebilder viktiga för lärandet, men de återfinns snarare i företagarnas närhet än på löpsedlarna.

Gourmetkrögare väljer förebilder med omsorg
Hur entreprenöriell kompetens utvecklas är en het fråga. Inte minst när hela utbildningssystemet nu ska genomsyras av entreprenörskap. I avhandlingen Entrepreneurial Competence Development: Triggers, Processes & Consequences har Magdalena Markowska studerat fenomenet. Hon har särskilt intresserat sig för vilken roll förebilder, entreprenöriell identitet och sociala nätverk spelar för lärandet.

Magdalena Markowska inledde sitt eget lärande på Warsaw School of Economics, Polen. Sedan arbetade hon några år med personalfrågor på den tyska mobiltelfonoperatören T-Mobile i Polen, Tyskland och England. Markowska har även engagerat sig i flera egna verksamheter: Under gymnasietiden, som hon tillbringade på en tyskspråkig skola i Polen, sålde hon Oriflameprodukter och gjorde översättningsjobb. Hon drev också ett importföretag tillsammans med sin pappa i flera år.

- Jag ångrar verkligen inte att jag valde att arbeta ett tag innan doktorandutbildningen. Det är så mycket enklare att relatera till både forskning och utbildning när man har personlig erfarenhet. Detsamma gäller företagandet. Det hjälper verkligen att ha gjort det själv när man ska studera entreprenörer, eller lära ut entreprenörskap till studenter, säger Magdalena Markowska som började sina doktorandstudier vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping 2006.

Några år tidigare hade hon hälsat på sin bästa vän som då deltog i ett Erasmusprogram i Jönköping. Hon trivdes och bestämde redan då att hon ville återvända.

Att ämnet blev just entreprenöriellt lärande bland gourmetkrögare var mer slumpartat.

- Teoretiskt var jag intresserad av lärande, kompetens och sociala nätverk. När högskolan fick pengar för ett projekt kring landsbygdsentreprenörskap och mat undrade de om jag ville göra något inom detta. Jag fick i princip välja fritt inom området.

- Att jag själv är matälskare och matintresserad gjorde ju inte saken sämre.

Markowska har dels intervjuat gourmetkrögare på den svenska och isländska landsbygden, dels studerat andrahandsmaterial i form av bland annat biografier över kända gourmetkrögare.

Resultaten visar att förebilder är mycket viktiga för entreprenöriell kompetens. Människor motiveras av att se andra lyckas. Förebilder bidrar dessutom med praktiskt lärande, eftersom de ofta även är mentorer eller rådgivare. Det var alltså inte i första hand internationella stjärnkockar som hennes intervjuobjekt vände sig till för inspiration och utveckling.

- En förebild behöver inte figurera på löpsedlarna. Närheten är viktigare, att personen är tillgänglig och kan diskutera saker. Det måste kännas realistiskt att själv nå upp till samma nivå. Med en kändiskock blir nog gapet för stort, säger Markowska.

En av hennes intervjupersoner, Fredrik, nämnde en tidigare arbetsgivare som sin viktigaste förebild. Fredrik hade inte förstått det när de arbetade ihop, men när han senare själv blev egen kunde han göra kopplingar till mycket som den tidigare arbetsgivaren hade lärt honom genom åren.

Magdalena Markowska har också kommit fram till att en entreprenöriell identitet är avgörande för entreprenörers kompetensutveckling.

- Jag trodde inte att identitet skulle vara så viktigt för lärandet, men det visade sig spela en avgörande roll. De använde inte begreppet identitet, men alla krögare jag intervjuade pratade mycket om hur de ser sig själva, vilka de är som personer och om hur kockyrket är ett kall.

- Att brinna för sitt yrke gör att man aktivt engagerar sig i sin entreprenöriella kompetens och hela tiden strävar efter att lära sig mer.

Andra saker som underlättar lärandet är bra sociala nätverk och att sätta upp lärandet som mål vid sidan av andra, mer kvantitativa mål. ”Self efficacy”, alltså hur en individ upplever sin egen förmåga att lära sig nya saker, spelar också stor roll.

Markowska har gjort sina intervjuer mellan 2007 och 2009, med ytterligare en vända hos ett par intervjupersoner 2011. En av de intervjuade beskrev sig själv enbart som kock. Att vara företagsägare var inte en del av hans identitet.

- Han blev tvungen att lägga ner sin restaurang, kanske delvis på grund av sitt ointresse för affärsbiten.

Två av hennes studieobjekt var tvärtom inte så intresserade av att vara kockar. Huvudsaken för dem var snarare att driva eget. De har också klarat sig bra i rent ekonomiska termer. Däremot har de inte varit så innovativa när det kommer till att utveckla nya produkter och tjänster.

Fredrik öppnade sin restaurang två år innan Magdalena Markowska inledde sina studier. Han identifierade sig då framförallt som kock, den entreprenöriella rollen var ny för honom.

- När vi träffades igen 2011 hade han förändrats. Han pratade om sig själv som företagare, inte bara som kock. Han hade fått en ny förebild och restaurangen var mycket lönsammare.

I slutändan måste entreprenörerna ta ett stort eget ansvar för att utveckla sin kompetens. Här kan entreprenörskapsutbildningar göra skillnad, menar Markowska.

- Låt studenterna testa olika saker, och inse att de kan. Att det går att lära sig saker och utvecklas om man bara vill och vågar.

- Samtidigt är det såklart viktigt att vi inte pushar alla att bli entreprenörer, slår Magdalena Markowska fast.

Kontakta magdalena.markowska@esade.edu

Så ökar du din entreprenörskompetens

- Leta upp en förebild i din närhet.
- Skaffa ett bra socialt nätverk, och engagera dig ordentligt i detta.
- Använd dig av ditt nätverk för lärande och för att få nya idéer.
- Placera dig rätt geografiskt – kunskap sprider sig.
- Sätt inte bara finansiella mål. Att ha lärande som mål utvecklar ditt entreprenörskap.
- Våga ta risker och testa nya saker.
- Var inte rädd för att misslyckas.
- Våga fråga.


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar