Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2012-03-19
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 2012:

Lönsamhet viktigare än tillväxt

Vad händer när vi tillåter att modeord färgar vår verklighetsuppfattning? Vurmen för tillväxtbegreppet har förändrat synen på vad som gör företag framgångsrika. Men finns det egentligen några belägg för att hög tillväxt garanterar långsiktig framgång? Nej tvärtom, visar Niklas Kiviluotos forskning.

Lönsamhet viktigare än tillväxt
Det finns ett antagande om att hög tillväxt automatiskt ska leda till hög lönsamhet. Men någon sådan självklar koppling finns inte, säger Niklas Kiviluoto.

I de tre studier som avhandlingen bygger på, kan han visa att det i själva verket är lönsamheten som avgör vilka företag som har störst chans att överleva och bli framgångsrika i längden.

Det är de företag som först fokuserar på lönsamhet som blir framtidens stjärnor. De har tre gånger så stor möjlighet att bli lönsamt växande bolag som tillväxtföretagen. Oberoende av hur gamla de är. Studien är entydig i det avseendet.

I avhandlingens empiriska del har Niklas Kiviluoto studerat nya, finländska högteknologiföretag inom bioteknik- och IT-branscherna.

En litteraturgenomgång av 118 forskningsartiklar visar att ytterst få beaktar både tillväxt och lönsamhet. Det saknas alltså sedan tidigare kunskap om huruvida det är tillväxt eller lönsamhet som är mest gynnsamt för företagen i längden.

Där det nämns används tillväxtbegreppet utan att närmare precisera vad som egentligen avses. Är det antalet anställda, procentuell försäljningsökning eller antalet patent som ökar? De olika måtten på tillväxt används utan urskiljning, fast de inte alls är jämförbara, säger Kiviluoto.

I sin undersökning har han analyserat finansiella data från alla nya högteknologiska företag i Finland mellan 1995 och 2003. Här framgår att företag som i första hand satsar på lönsamhet, snarare än på tillväxt, har tre gånger större sannolikhet att uppnå lönsam tillväxt.

Studien visar även att det är svårt för företagen att ändra strategisk position. Det är alltså av yttersta vikt att företagen arbetar med en lönsam affärsmodell redan från start.

Niklas Kiviluoto har också intervjuat ledande beslutsfattare, entreprenörer, finansiärer och andra intressenter. Han menar att intervjuerna bekräftar tesen att det ofta är rena antaganden som styr både åsikter och beslutsfattande kring entreprenörskap.

Längre tillbaka talade man mer om lönsamhet. Jag tror att skiftet kom någon gång vid tiden för IT-boomen. Senare har också tillväxtföretag som Groupon, Amazon och Youtube lyfts fram som framgångssagor av medierna.

Undantagen har gjorts till regel. Man glömmer alltid att fråga hur man har uppnått den här tillväxten. Man måste fråga sig vilka som ligger bakom företagen och vilken typ av kapital de har haft bakom sig.

Föreställningen har lett till att gasellföretag, nystartade företag med hög tillväxt, har fått särskilt mycket uppmärksamhet. De förväntas fortsätta växa och skapa massor av arbetstillfällen. Men de resultat som presenteras i Niklas Kiviluotos avhandling talar alltså inte för det.

Att företag är lönsamma är ett bevis på att deras affärsmodell är fungerande. Hur man i praktiken ska gå till väga för att uppnå lönsamhet kommer jag att fokusera på i min framtida forskning.

Sedan avhandlingen publicerades har han blivit kontaktad av ett flertal riskkapitalister och företagare som vill vara med och diskutera frågan.

De som har kontaktat mig anser också att det finns ett ohälsosamt fokus på företagens tillväxt i samhällsdebatten, säger Niklas Kiviluoto.

Kontakta niklas.kiviluoto@abo.fi


Text: Anna-Karin Florén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu