Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen
”En uppfinning måste ha en marknad”
- Det finns massor av teknologi som har stor potential men som ändå bara ligger outnyttjad. Uppfinnarna saknar den marknadskompetens som krävs, och därför måste vi matcha dem med ekonomer. Innovation bygger på mångfald, säger Mette Mönsted.
Publicerad: 2012-05-02
Följande text publicerades även under vinjetten ”Porträttet” i Entré nr 1, 2012:

Professor Mette Mönsted vill koppla ihop ekonomer med ingenjörer:

”En uppfinning måste ha en marknad”

Nätverk är ett begrepp som återkommer många gånger i Mette Mönsteds forskarkarriär. Hon har bland annat studerat nätverk på den kenyanska landsbygden, i Silicon Valley, och i komplexa jätteprojekt med en mängd intressenter. De senaste åren har Mönsted också byggt organisationer för att matcha studenter. Genom att sammanföra naturvetare och tekniker med ekonomer skapas tillväxt, menar hon.

Mette Mönsted påbörjade sin forskarutbildning 1972 på University of Copenhagen. Därifrån tog hon en avstickare på ett par år till Nairobi University för att undervisa i demografi och sociologi. På plats i Kenya skapade hon kurslitteratur som byggde på östafrikansk – i stället för amerikansk – data. Hon började också forska om olika kvinnogrupper och deras entreprenöriella initiativ.

- Detta forskningsintresse följde med tillbaka till Danmark, där jag bland annat studerade fruar till företagande män, berättar Mette Mönsted.

Mönsted disputerade i företagsekonomi 1986, på avhandlingen Små virksomheder i rådgivningssystemet. Året därpå var hon med och startade Centre for Innovation and Entrepreneurship vid Copenhagen Business School. Samma år etablerade centrumet en utbildning i innovation och entreprenörskap, och blev därmed först i Danmark med att erbjuda detta. Mette Mönsted är fortfarande kvar vid Copenhagen Business School men numera som professor vid Department of Management, Politics and Philosophy.

- Jag har arbetat med småföretagsforskning i olika former sedan 1980. Under åren har jag bland annat intresserat mig för nätverk, grundare, entreprenörskap och innovation.

- I dag handlar entreprenörskap om mer än att bara starta företag. Vi intresserar oss för entreprenöriellt beteende, förmågan att utveckla idéer och skapa något nytt, säger Mönsted.

I slutet av 1980-talet hade Centre for Innovation and Entrepreneurship sina lokaler i en forskningspark. Det innebar närhet till de högteknologiska företagen, och Mette Mönsted ville veta mer om hur de fungerade.

- I början av 1990-talet tillbringade jag ett halvår i Silicon Valley där jag var ute i fält. Jag intervjuade högteknologiska entreprenörer, mest ingenjörer, och riskkapitalister. Jag ville veta hur de använde nätverk för att få tillgång till kapital, ta tillvara kompetens, skapa sina verksamheter och karriärer.

- Efter min vistelse i Silicon Valley fortsatte jag intervjua högteknologiska entreprenörer om nätverk i danska forskningsparker, men också i Sophia Antipolis i Frankrike. Jag använde casestudier för att illustrera olika perspektiv, berättar Mette Mönsted.

Under årens lopp har hon lett flera forskningsprojekt och ett institut som växte till 90 medarbetare. Hon har också ansvarat för en rad större projekt som fört in henne på frågor om forsknings- och innovationsledning. I dag är hon vice dekanus vid Copenhagen School of Entrepreneurship som startade 2009.

- Vi drog igång en studentinkubator som fort blev populär. I dag har vi 120 studenter som är engagerade i 53 företag, och det är kö för att komma in. Det här är något som jag tycker är riktigt roligt.

De senaste åren har Mette Mönsted också koordinerat starten av Ciel, Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab. Det är ett samarbete mellan University of Copenhagen, Technical University of Denmark och Copenhagen Business School. Ciel invigdes hösten 2011 med 36 miljoner danska kronor som startkapital. Syftet är att stödja entreprenöriella aktiviteter vid de tre lärosätena.

- Vi jobbar efter idén att tillväxt skapas genom att kombinera naturvetenskap, teknik och ekonomi. Vi har till exempel startat ett projekt kring bioteknik där studenter från alla tre lärosäten ingår. Ciel erbjuder universitetskurser med konkret tekniskt innehåll – och innovationsperspektiv. Teknologi skapar uppfinningar, men de säljer inte sig själva. Det är först när uppfinningen har en marknad som den blir en innovation.

- Ciel utbildar också lärare som inte undervisar i entreprenörskap, men som vill integrera det i sina kurser. Vi diskuterar hur man kan göra och vad som krävs.

I sin nuvarande forskning ser hon teoretiska utmaningar i innovation och entreprenörskap som en ledningsdisciplin. Mönsted konstaterar att ledning är en social konstruktion. I entreprenöriella organisationer finns inte samma typ av auktoritet som i etablerade företag. Därför, menar hon, är det spännande att forska om hur man leder och skapar i projekt och nätverk.

- Vi har sett en del forskning om nya former för management, men fortfarande vet vi för lite. Däremot har vi ett överflöd av nationalekonomiska, kvantitativa studier. Tyvärr kan inte registerdata fånga komplexiteten i nätverk.

Mette Mönsted konstaterar att vi till exempel måste hitta modeller för samarbeten kring hållbar energi. Men det är inte alltid så lätt att leda projekt med många viljor. Hur kan man enas? Och hur håller man personerna i nätverket motiverade?

- Det slog mig en dag hur många EU-projekt som går dåligt. Det är egentligen inte så konstigt, de har ledningsutmaningar som är fullkomligt absurda. Inom EU pågår projekt i storleksklassen 100 miljoner euro per år, med en mängd olika medfinansiärer. Det innebär att universitet, regioner och företag ska vara med och bestämma, och det är en verklig utmaning att leda sådana projekt. Detta behöver vi mer forskning om.

Ett annat av Mönsteds aktuella forskningsprojekt handlar om akademiskt entreprenörskap. I januari var hon i Stockholm för att presentera nya resultat från en stor dansk-svensk-norsk studie.

- I de företag vi studerat fanns de klassiska tillväxtvariablerna på plats. De var aktiebolag, hade flera ägare, exportverksamhet och hög utbildningsnivå. Därför blev vi förvånande över att inte fler växte mer.

- I Sverige och Norge dominerade tekniker och naturvetare som företagare. Men i Danmark var det faktiskt flest samhällsvetare som drev företag. Det kom också som en överraskning.

I november 2012 går Mette Mönsted i pension. Men inte helt och hållet.

- Det ska bli skönt, för den senaste tiden har jag jobbat sjukt mycket. Bortåt 60 timmar i veckan, mestadels med organisation och ledning. Alldeles för lite med forskning.

- Efter pensionen kommer jag jobba 20 procent, för att samla upp mina doktorander. Jag tror också att jag ska ägna mig åt socialt entreprenörskap. Och så mina små barnbarn förstås, säger Mette Mönsted.

Kontakta mm.lpf@cbs.dk

Mer om Mette
Namn: Mette Mönsted
Bakgrund: Påbörjade sin forskarutbildning i sociologi vid University of Copenhagen 1972. Undervisade ett par år vid Nairobi University. Tog sedan doktorsexamen i företagsekonomi vid Copenhagen Business School 1986. Blev professor 2002 vid samma lärosäte. Har varit vice dekanus för Copenhagen School of Entrepreneurship sedan 2009 och var drivande i etableringen av Ciel. Hedersdoktor vid Linnéuniversitetet sedan maj 2011.
Aktuell: Besökte Stockholm i januari för att presentera ny forskning om nordiska akademiker som driver växande företag. Bygger tillsammans med Ciel-kollegor upp ett program för att integrera innovation och entreprenörskap på utbildningar inom exempelvis kemi och farmakologi.

Mer av Mette
High-tech Entrepreneurship – Managing innovation, variety and uncertainty. Routledge, 2006 (redaktör tillsammans med Michel Bernasconi och Simon Harris).

Viden, ledelse og kommunikation. Samfundslitteratur, 2004 (tillsammans med Sisse Siggard Jensen och Sanne Fejfer Olsen).

Strategic networking of small high tech firms. Samfundslitteratur, 2003.

Det er et spørgsmål om tid. Samfundslitteratur, 2002 (tillsammans med Flemming Poulfelt).

Les Start up high tech. Création et développement des entreprises technologiques. Dunod, 2000 (tillsammans med Michel Bernasconi).


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu