Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2001-05-04
Följande text publicerades även under vinjetten ”Porträttet” i Entré nr 2, 2001:

Radarparet Zoltan Acs och David Audretsch:

”Entreprenörskap är allt”

Små företag är mer innovativa än stora. Att detta låter självklart i dag kan vi tacka forskarduon Zoltan Acs och David Audretsch för. I början av maj hämtade de Internationella priset för entreprenörskaps- och småföretagsforskning i Stockholm.

Den tunga amerikanska industrin stod i slutet av 70-talet inför ungefär samma problem som sin svenska motsvarighet. Stordriftskulten var utbredd, och företagen svarade på dalande produktivitet med att genomföra ytterligare sammanslagningar och nedskärningar.
Den unge forskaren Zoltan Acs, som vid den här tiden studerade stålbranschens utveckling, hittade en grupp mindre stålföretag som växte sig allt större, synbarligen i strid med den rådande industrilogiken. De var så kallade mini-mills, specialiserade och små anläggningar som successivt tog över jättarnas marknad genom nya produktionsmetoder och nytt affärstänkande.

- På den tiden dömde alla ut stålbranschen. Eftersom det var ett överskott på stål och eftersom marginalerna sjönk, så ansåg man att inget företag skulle klara av en nyetablering på marknaden. Men de räknade inte med att dessa företag kunde vara mer innnovativa än sina konkurrenter och omvandla den existerande marknaden till någonting annat, berättar Zoltan Acs.

Vid den här tiden träffade han David Audretsch, också han ekonom. Men det skulle ta ett par år innan de bådas planlösa men passionerade samtal om småföretagens innovationskraft antog mer fasta former.

- I mitten av 80-talet arbetade jag i Berlin, och Zoltan bjöds in av min institution som gästforskare. Det enda kravet var att han tog med sig rådata av något slag för analys. Han tog med sig ett otroligt detaljerat material om hur småföretag i olika branscher utvecklats över tiden, säger David Audretsch.

Därmed var temat för deras gemensamma forskargärning bestämd. Under 80- och 90-talet har Audretsch och Acs, tack vare systematisk analys av empirisk data, klargjort många sammanhang mellan innovation och tillväxt i små och medelstora företag, kontra de större bolagen. Det är naturligtvis inte så enkelt att små företag per definition är mer innovativa, snarare skiljer det sig mycket åt mellan olika branscher. IT-branschen, med låga krav på kapitalinvesteringar och en hög andel kunskapsarbetare, lämpar sig väl för småföretag i frontlinjen. Här går trenden mot att småföretagen blivit en slags utlokaliserad plantskola för nya produkter och idéer, där de mest attraktiva exemplaren köps upp av de storföretag som har resurser nog att utnyttja idéernas marknadspotential. I andra industrier är situationen den omvända. Ett exempel är fordonsindustrin, där utvecklingen fortfarande är en kärnkompetens medan såväl tillverkning som försäljning kan lejas ut.

- Förr var industrier och nationalstater de viktigaste faktorerna. I dag är det entreprenörer och regioner som har störst betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Det hänger ihop med att kunskap och innovationer blivit viktigare, menar Audretsch.

Acs och Audretsch har varit föregångare även som vetenskapliga brobyggare. De förstod tidigt att forskningen kring innovationer och småföretagande behövde samlas i ett internationellt nätverk för att kunna ge resultat. Med den vetenskapliga tidskriften Small Business Economics skapade de ett sådant forum.

- Det är viktigt för unga forskare att det finns någon kanal där deras papper kan publiceras. Vi startade tidskriften för att vi ville föra detta forskningsfält framåt, oavsett vilken disciplin forskningen kommer från. Vi är däremot ganska ointresserade av teoretiska modeller, konstaterar Zoltan Acs.

Under besöket i Sverige gör Zoltan Acs och David Audretsch en ”road show” med föreläsningar runt om i landet. På hemmaplan är de verksamma på olika platser, men det är inget som påverkar viljan att fortsätta jobba tillsammans. Just nu ligger fokus på kunskapsmätning och hur forskningssatsningar i företag kan ge dynamiska bieffekter på andra håll i samma region. När David Audretschs fru kommer ner i hotellobbyn glider intervjun över till att handla om hur det är att vara gräsänka åt en småföretagsforskare.

- David och Zoltan är som tonårsflickor, de kan blockera telefonen i timmar för att prata om småföretag. Jag misstänker att Zoltan pratar mer med David varje dag än vad jag själv gör!

Fakta
Namn: Zoltan Acs, Professor of Entrepreneurship, University of Baltimore. David Audretsch, Director, Institute for Development Strategies, Indiana University
Bakgrund: Stora bidrag till förståelsen av småföretagens beydelse i ekonomin, särskilt med hänsyn till innovationer och branscher. Grundare av Small Business Economics.
Aktuella: Mottagare av Internationella priset för entreprenörskaps- och småföretagsforskning 2001. Priset instiftades 1996 av Forum för småföretagsforskning tillsammans med NUTEK och Telia Företag AB.Text: Johan Gustafson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu