Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2001-05-04
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 2001:

Glokala företag i Lammhult

Länge studerades företag som fristående enheter, men under 1990-talet blev det allt vanligare att betrakta dem som delar i ett nätverk, ofta lokala kluster. Tre Växjöforskare, professor Bengt Johannisson, högskolelektor Gösta Karlsson och doktorand Marcela Ramirez-Pasillas, intresserar sig i sin nu pågående forskning för de täta företagsnätverken i den 2 000 invånare stora orten Lammhult.

Lammhults 29 företag är alla sammanlänkade, till ett enda affärssystem. Mellan företagen finns ett 80-tal affärsförbindelser, varav två tredjedelar är armerade av vänskapsförbindelser. Varje månad utbyter företagarna erfarenheter i över hundra relationer. Forskargruppen har tidigare undersökt nätverken i Gnosjöregionens Anderstorp och i forskarparken Ideon vid Lunds universitet och konstaterar att Lammhults nätverk är betydligt tätare spunna.

Förutom goda relationer företagarna emellan finns även en rad samarbeten med samhällets övriga organisationer och institutioner. Mest kontakt har företagen i tur och ordning med Almi Företagspartner, skolan, kommunen och Växjö universitet. Men det är ändå inte företagandets fasta förankring i samhället som gör Lammhult unikt, menar Johannisson, Karlsson och Ramirez-Pasillas, utan företagens gemensamma drivkraft utåt. Ortens företagare arbetar för att deras Lammhult ska bli ”Möbelrikets”, ja kanske även ”Trärikets” huvudstad. De agerar såväl lokalt som globalt. En god lokal utveckling parat med global konkurrenskraft gör därför att Lammhults företagsamhet med rätta kan kallas glokal.


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu