Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2000-09-20
Följande text publicerades även i Entré nr 3, 2000:

Nordisk forskarelit samlad i Danmark

Vartannat år hålls den Nordiska småföretagsekonomiska konferensen. I år var det dags för den elfte i ordningen. Konferensen gick av stapeln i Århus, Danmark, 18-20 juni.

Nära 130 forskare inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet, främst nordiska, sammanstrålade i Århus. Under tre dagar var de sysselsatta med att presentera och ta del av aktuella forskningsresultat, samt inte minst knyta nya och underhålla gamla forskarkontakter. Professor Hans Landström, Högskolan i Halmstad, var en av deltagarna.

- Konferensen gav ett nordiskt perspektiv på entreprenörskaps- och småföretagsforskningen. Några av de teman som togs upp var nätverk, internationalisering och universitetens roll för nyföretagandet, vilket får betraktas som områden som varit väl beforskade i de nordiska länderna.

Forskning om entreprenörskap dominerade, något som bland andra konferensens ordförande, associate professor Poul Dreisler vid Handelshøjskolen i Århus, uppmärksammade.

- Inslagen av småföretagsforskning var få. Personligen saknade jag dessutom forskning om kvinnliga entreprenörer. Däremot var konferensbidragen om invandrarföretagare spännande.

Som traditionen bjuder i Norden fanns många olika metodologiska tillvägagångssätt representerade: kvantitativa enkätstudier såväl som djupa fallstudier.

- Smältdegeln av olika metoder och synsätt bidrog till att skapa en mycket inspirerande och fruktbar konferensmiljö. Kreativiteten stimulerades ytterligare av de tre huvudtalarna, säger Hans Landström.

Poul Dreisler håller med om att professorerna Howard Aldrich, Bengt Johannisson och William Gartner lyckades mana till nya grepp inom forskningsfältet i sina tal.

- Aldrich talade om att entreprenörer saknar kreativitet och Johannisson om att entreprenörskapsforskare saknar kreativitet. Gartner diskuterade hur andra kanaler än de traditionella kan användas för att föra ut forskningen.

År 2002 står finska Kuopio som värd för konferensen. Men börjar inte marknaden för konferenser inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet bli mättad? Nej, menar Poul Dreisler. Åtminstone denna nordiska konferens fyller en viktig funktion.

- Jag tror att det är nyttigt för skapandet av ett regionalt forskningsfält att nordiska forskare samlas vartannat år. Konferensen blir en plats där unga forskare kan pröva sina talanger, där idéer och tankar kan ventileras och där samarbetsrelationer mellan länderna kan utvecklas.


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu