Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2003-03-20
Följande text publicerades även under vinjetten ”Porträttet” i Entré nr 3, 2002:

Bengt Johannisson, Sveriges första entreprenörskapsprofessor:

”Vi forskare borde oftare agera som entreprenörer”

Bengt Johannisson tillhör de verkliga veteranerna inom svensk entreprenörskapsforskning. Redan som nybliven forskare på 1960-talet vaknade intresset för småföretag. Och så småningom blev han landets första professor med inriktning mot entreprenörskap.

Det var på Handelshögskolan i Göteborg som Bengt Johannisson inledde sin akademiska karriär. Efter att ha flyttat till Umeå kom han i kontakt med småföretagsforskningens svenske fader: Dick Ramström. Där ingick han också i ”De fyras gäng”, en forskargrupp med inriktning på småföretagande.

- På den tiden fanns en misstänksamhet mot att hålla på med småföretag. När vi fick ett erbjudande från föregångaren till Nutek att intressera oss för just detta, var det flera som tvekade. Men jag tände till direkt.

Sedan dess har småföretagande och entreprenörskap varit Johannissons melodi. På ett tidigt stadium studerade han bland annat miljöns inverkan på småföretagens utveckling och utredde förhållandet mellan företagsstorlek och innovationsbenägenhet.

När familjens flytt till Småland sammanföll med att en ny högskola började ta form i Växjö, tog han chansen att vara med från början.

- Då var vi bara en filial till Lund och hade inte så stor egen legitimitet. Men här fick jag vara med om att skapa något nytt: en utbildning inom småföretagande som varvade teori och praktik.

Bengt Johannisson har varit med om att dra igång ett flertal utbildningar inom området småföretagande och entreprenörskap, både på grundnivå och forskarnivå. Senast i raden är en nationell forskarskola i entreprenörskap och innovation där ett dussintal av landets universitet och högskolor ingår.

Kunskap vinns ur handling
Utbildningsbiten ligger honom varmt om hjärtat, och här har han också en hel del åsikter. Till exempel tvivlar han på om det överhuvudtaget går att utbilda i entreprenörskap vid handels- och ekonomihögskolor.

- Entreprenörskap kommer ur kreativa processer. Det står i bjärt kontrast mot det planeringstänkande man får lära sig i skolan och i högskolans ekonomiutbildningar. Redan under gymnasiet är det nog tyvärr ofta så att det går åt andra hållet, man utbildar bort det entreprenöriella tänkandet som barnasinnet rymmer. Vi kanske måste hitta en annan hemvist för den här typen av utbildningar om de verkligen ska leva upp till sitt namn.

Bengt Johannisson lever efter det filosofiska perspektivet som säger att kunskap vinns ur handling. Han menar att det stämmer för såväl entreprenörer som för de som studerar entreprenörskap.

- Det handlar till stor del om experimentellt lärande. Givetvis behövs det planering också, men det går inte att planera fram förnyelse. Gå ut och pröva istället! Och ha visionen om att skapa något nytt i bakhuvudet. Om det inte fungerar, justera och pröva igen.

Det här synsättet har Bengt Johannisson applicerat i sin egen forskning. Han anlägger ett så kallat konstruktionistiskt perspektiv som säger att världen inte är given utan skapas av oss människor, genom våra handlingar.

- Vi forskare borde oftare agera som entreprenörer. Själv kastas jag ständigt mellan spontanitet och systematik i forskningsprocessen. Jag gör intuitivt sådant som jag tycker är roligt och ger det sedan en vetenskaplig dräkt. Vad gäller mitt arbetssätt har jag lärt mig en hel del av de entreprenörer jag studerar.

Brinner fortfarande
Bengt Johannisson är ganska nöjd med klimatet i svensk entreprenörskapsforskning. Och han menar att vi står oss bra i en internationell jämförelse.

- I förhållande till storlek är Sverige oerhört synligt inom fältet. Till och med amerikanerna är imponerade över bredden och djupet i vår forskning. Från att ha varit en lite udda företeelse i Umeå och möjligen Växjö, har ämnet entreprenörskap blivit i det närmaste självklart för varje handelshögskola och universitet.

Då kan man ju fråga sig om entreprenörskapsforskningen fortfarande känns givande, när man nästan varit med från starten i Umeå?

- Jag har varit med länge, men entreprenörskap är ändå ett relativt nytt akademiskt ämne med en inneboende dynamik. Och även om jag ibland kan verka desillusionerad vad gäller högskolan som arena för entreprenörskap, så brinner jag fortfarande för det här. Det räcker med att man träffar några entusiastiska studenter, så dras man med och tycker att det är roligt. Jag kommer aldrig att ge upp!

Fakta

Namn: Bengt Johannisson

Bakgrund: Forskade under Dick Ramström i Umeå. Skapade en utbildning i småföretagande i Växjö 1975. Doktor i företagsekonomi 1980. Blev Sveriges första professor i entreprenörskap 1989.

Aktuell: Redaktör för den vetenskapliga tidskriften Entrepreneurship & Regional Development. Samordnare inom Entreprenörskapsprofilen vid Växjö universitet och SIRE, samt inom European Doctoral Programme in Entrepreneurship and Small Business Management.

För mer info: bengt.johannisson@ehv.vxu.seText: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu