Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2000-06-20
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2000:

Familjeföretaget blir till klenod

Företag som har ägts av samma familj under en längre tid blir till släktklenoder som går i arv från generation till generation. Och arvet består av mer än bara kapital. Det visar Annelie Karlsson Stider i sin doktorsavhandling Familjen & Firman som lagts fram vid Ekonomiska Forskningsinstitutet, Handelshögskolan i Stockholm.

Förvärva, ärva, fördärva. Så lyder ett ordspråk som brukar nämnas i samband med familjeföretag. Det beskriver myten att familjeföretag har svårt att klara sig över tiden. Den första generationen förvärvar företaget, den andra ärver det, och den tredje generationen fördärvar arvet istället för att förvalta det och föra det vidare.

Men det gäller givetvis inte alla familjeföretag. Det finns familjer som framgångsrikt driver företag tillsammans i många generationer.
Annelie Karlsson Stiders avhandling handlar om familjer som ägt och lett företag tillsammans under minst tre generationer. I synnerhet är det familjen Bonnier som studerats.

- Om företaget är kvar i familjens ägo i mer än tre generationer sedimenteras relationerna mellan familjen och firman. Familjeföretaget blir till en klenod, likt ett smycke eller en klocka, som måste förvaltas åt nästa generation. En släktklenod säljer man ju inte i första taget, säger Annelie Karlsson Stider.

Känslan av att ha företaget till låns leder till värderingar som är ovanliga i andra företag. Till exempel handlar familjeföretaget inte alltid på det sätt som ger största möjliga avkastning. Det är viktigare att företaget stannar inom familjen och behåller sina traditioner, att arvet förs vidare. Förutom det uppenbara ekonomiska arvet har Annelie Karlsson Stider identifierat ytterligare tre arv som överförs mellan generationer i ett familjeföretag. Ett kulturellt, ett socialt och ett symboliskt arv.

I det kulturella arvet ingår kunskapen om själva hantverket att driva företaget. Med socialt arv menas bland annat det kontaktnät som en generation får genom att tillhöra familjen. Det symboliska arvet är familjenamnet och vad det står för i företagsvärlden och samhället.
- Det är viktigt att bevara alla arv. Tillsammans bidrar de till familjeföretagets fortlevnad och bevarande av traditioner. Även hemmet spelar en viktig roll i att återskapa relationen mellan familj och företag över generationerna. Företagsledningen pågår även i hemmet och gränsen mellan företag och familj blir flytande.Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu