Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Kombinera resurser för varaktig framgång
Christian Jansson har lagt fram doktorsavhandlingen Företag med framgång – Hur resurser kan skapa varaktiga konkurrensfördelar vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Foto: Reihane Rahmani.
Publicerad: 2012-06-29
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2012:

Kombinera resurser för varaktig framgång

Att företag lyckas skapa konkurrensfördelar som varar över tid är mycket ovanligt. Smarta kombinationer av resurser kan vara en orsak till hög tillväxt under långa perioder, och till att vissa företag är mer lönsamma än andra.

Studierna om framgångsrika företag över tid är få. Christian Jansson har länge haft passion för företagsanalys och fick möjlighet att forska på ämnet 2007. I sin avhandling undersöker han tre företags sätt att kombinera olika resurser för varaktig lönsamhet.

Resultaten visar bland annat att resursers värde är något annat än konkurrensfördelars värde. En resurs har värde när den bidrar till att skapa en konkret konkurrensfördel, medan en konkurrensfördel har ett värde när den genererar högre avkastning än konkurrenterna. Resurser kan vara exempelvis kundrelationer, företagskultur, rykte och förmåga att sätta rätt pris.

– Ingen av resurserna i studien har enskilt kunnat skapa varaktiga konkurrensfördelar hos företagen, säger Christian Jansson.

De tre undersökta företagen finns inom tillverkningsindustrin i Alingsås och har mellan 20 och 49 anställda. Jansson intervjuade dels kunder, dels anställda: kontorspersonal, verkstadschefer, svetsare, plåtslagare och vd. Sammanlagt genomfördes ungefär 65 intervjuer i de tre företagen. Allt för att få en bild av företagens helhet.

– Ett av företagen, Nolans, utmärkte sig. De anställda var öppna och intresserade av studien. Dessutom hade företaget ovanligt hög lönsamhet, det har under de senaste 20 åren haft tre gånger så hög lönsamhet som branschgenomsnittet. Bara ett av 200 företag lyckas med detta.

Kollektiva belöningssystem och hög inre effektivitet var avgörande framgångsfaktorer i Nolans.

– Företaget arbetar efter en princip om generösa personalförmåner kopplade till höga krav. Intervjuerna med industriarbetare visade att Nolans höll högre tempo och omsatte mer per anställd än andra likvärdiga företag. Det indikerar högre arbetseffektivitet – och ett hårt tempo i verkstaden.

– Det är logiskt att mer produktiva företag presterar bättre resultat än andra företag över tid. Nolans har dessutom lyckats skapa en företagskultur som resulterar i högre produktivitet jämfört med konkurrerande företag.

Ledningen arbetar efter ett kalkylsystem med tidsredovisning. Efter varje arbetsdag redogör de anställda för vad de gjort. Produktionschefen följer upp arbeten och kan se vem som gjort vad i verkstaden. Om en anställd inte är produktiv syns det direkt. När en order har levererats tittar man på nedlagd arbetstid, vinst, tillverkningstid och leveranskostnader.

– Vd:n tycker att det är viktigt att alla arbeten som passerar är lönsamma. Är de inte det höjer man priserna. Nolans räknar på allt och tackar nej till arbeten som de inte tjänar pengar på.

– De tillverkar också varuprover och låter kunden återkomma. Då vet de exakt vad varan kostar att producera. De sparar även tidigare arbeten för att jämföra tid och kostnad.

Med provvaror för test och sparade tidigare arbeten skapas långsiktiga kundrelationer.

– Ibland tar det ett par gånger innan de börjar göra vinst. Men företaget arbetar efter en partnerrelation snarare än en kund-säljare-relation. Det finns ömsesidig tilltro. Det har att göra med de höga krav som finns på kvalitet inom hantverksindustrier, vilket även gäller underleverantörer. Ledningen är mån om att de anställda känner stolthet över arbetet och över att de utför prestigeuppdrag, säger Christian Jansson.

I utbyte mot hårt arbete delar ägarna med sig av vinsten till de anställda. Om företaget går bra, tjänar alltså personalen också på det.

– De anställda påverkas inte negativt av de tuffa kraven, snarare tvärtom. De arbetar hårt på arbetstiden och umgås på rasterna. Det ligger i företagskulturen – och det är en svår sak för konkurrenter att kopiera. Dessutom finns också en stolthet i yrkesskickligheten, något som uppmuntras i företaget.

– Personalförmåner i form av bonusar och ett djupt socialt företagsengagemang med gemensamma utlandsresor, bowlingkvällar och fisketurer, är viktiga drivkrafter som stimulerar personalen. De åkte exempelvis till Prag på företagets 30-årsjubileum.

Men alla företag är unika och behöver anpassa sig till de villkor som råder inom den egna branschen, och det egna företaget. Att kombinera resurser – till exempel att ha ett bra rykte och förmåga att sätta rätt priser – är viktigt för framgång, enligt Christian Jansson.

– Man måste inse när man inte kan konkurrera på samma premisser som andra, och därmed bör lämna en potentiell affär. Nolans har nischat sig redan från början och insett sina svagheter.

Ett av de andra studerande företagen, Steeltech, använde sig av kunskapsmässiga konkurrensfördelar för att hitta ett område att växa inom. Därefter kunde företaget utvecklas, lära sig nya kompetenser och differentiera sig.

– Mitt tips är att hitta bra exempel och inspireras av andra företag för att sedan översätta det till den egna branschen. Det kan också vara mycket lönsamt att satsa på sin personal, vilket i sin tur kan leda till ökad motivation och högre produktivitet. Ett företag som gör sig känt för att ha bra förmåner, attraherar duktig personal och minskar personalomsättningen.

– Det är tydligt att kombinationen av olika resurser kan skapa lönsamhet. Högre inre effektivitet, personalsatsningar och så vidare kan leda till att företag uppnår varaktiga konkurrensfördelar, säger Christian Jansson.

Kontakta christian.jansson@handels.gu.se

3 tips för ökad inre effektivitet
- Dela vinsten med de anställda
- Inför kollektiva belöningssystem
- Ställ krav på motprestation från personalen


Text: Christina Eriksson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu