Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 1999-12-21
Följande text publicerades även i ”Forskning om entreprenörskap & småföretag” (Entré) nr 4, 1999:

Dagens modeller räcker inte till

Dagens ekonomer talar gärna om förändringar i näringslivet, men de flesta modeller rymmer främst statiska begrepp och strukturer.
- Världen ser annorlunda ut än i teorierna. För att få svar på hur företag växer fram måste de studeras under lång tid, menar Per Frankelius som utforskat frågan i en doktorsavhandling.


Einstein sade en gång att vetenskapsmannens uppgift var att förenkla så långt det går - men inte längre. I dag plågas mången akademisk disciplin av en inflation i definitiva modeller, teorier som möjligen skrapar symptomen på ytan men som inte erbjuder verkliga sanningar.

- När jag kom ut i företagen märkte jag att de ekonomiska teorierna inte passade in och därför ville jag försöka ta fram någonting som beskrev världen bättre, säger Per Frankelius, forskare vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och ansvarig för DM-centret vid Örebro universitet.

Bakgrunden till vårt samtal är den doktorsavhandling som Per Frankelius lade fram i somras och som nu föreligger i bokform, uppdelad i två volymer. Volym 2, Pharmacia & Upjohn - Erfarenheter från ett världsföretag, är en detaljerad historisk berättelse om det lilla Stockholmsföretaget Kabi som förvandlades från bryggeri till ett av världens största läkemedelsbolag. Tillväxten berodde till stor del på entreprenörskap i flera led, framför allt när Kabi under 70-talet var först i världen med en satsning på den nya DNA-tekniken med vars hjälp man tog fram tillväxthormonet Genotropin. Studien av det som skulle bli Pharmacia & Upjohn spänner över 100 år och bygger på grundliga undersökningar av det som hänt inom och utom företaget.

Många omständigheter
- En av de viktigaste poängerna med min modell för företagens utveckling är just vikten av ”faktor X”, att det finns många omständigheter förutom kunder och priser som påverkar företagen. För att förstå Pharmacia & Upjohn så måste man förstå hur Louis Pasteur kunde inspirera ett bryggeri i Stockholm till att börja syssla med biologisk produktutveckling, konstaterar Per Frankelius.

Den teoretiska modell som Frankelius föreslår kallar han för CAT, eller ”Contact Activity Time”. CAT bygger på två antaganden, enligt Per Frankelius:
• Att faktor X kan vara minst lika viktig som ”traditionella” ekonomiska faktorer. Och att dessa faktor X kan utgöras av individer likaväl som av forskningsgenombrott, miljökatastrofer eller annat.
• Att allt i näringslivet är processer, och ingenting strukturer.

- CAT är inget jättebra begrepp, och jag kallar det själv för en embryonisk teori. Vad jag vill göra är att ersätta den traditionella synen på företags utveckling med någonting nytt och mer verklighetsnära. Istället för att se på organisationer som delar av strukturer ser jag dem som ett samspel mellan pågående processer, såväl inom företaget som i dess kontext. Det viktiga är att få med tidsaxeln, insikten om att vi lever i ständig förändring.

Ingressant läsning
Studien av Pharmacia & Upjohn erbjuder i övrigt högintressant läsning för den som intresserar sig för entreprenöriella processer. Här ser man tydligt hur entreprenörskap under olika perioder banar väg för än större idéer. Dessutom finns goda exempel på att inte bara det tekniska entreprenörskapet, som att utveckla Genotropin, är viktigt.

- Kabi var oerhört duktiga på att skapa mötesplatser för de viktiga aktörerna inom bioteknik och läkemedel. De ordnade konferenser där världens främsta forskare och opinionsbildare samlades, och det gjorde det mycket svårare för konkurrenterna att bryta sig in på marknaden, konstaterar Per Frankelius som nu planerar att fortsätta sitt arbete med att modernisera den ekonomiska begreppsvärlden.


Text: Johan Gustafson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar