Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 1999-12-19
Följande text publicerades även i ”Forskning om entreprenörskap & småföretag” (Entré) nr 4, 1999:

Villkor för nystartare

Bok om entreprenörsforskning ska sätta Sverige på kartan

Med sin nya bok om entreprenörsforskning vill redaktörerna Bengt Johannisson och Hans Landström ge politiker och andra beslutsfattare ökade kunskaper om villkoren för att starta företag i Sverige. Dessutom vill de visa att svensk forskning har en hel del att bidra med även internationellt.

Images of Entrepreneurship and Small Business är namnet på boken som kom i höstas. Och images, bilder, är just vad redaktörerna vill visa. Praktiska exempel, såsom hur generationsskiftet går till i ett familjeföretag, vävs samman med teoretiska resonemang. Boken är skriven dels för den akademiska världen, dels för politiker och andra som genom sina beslut påverkar klimatet för nyföretagande i Sverige. Dessutom hoppas Bengt Johannisson, Växjö och Lunds universitet, och Hans Landström, Högskolan i Halmstad, att boken ska placera Sverige på kartan.

- Svenska doktorander och doktorer är dåliga på att föra ut sitt budskap i ett internationellt sammanhang . Det är synd eftersom det finns så många som är duktiga. Vi ville gärna visa upp dem för en internationell publik. Tio av bokens tolv kapitel är skrivna av nyblivna doktorer, säger Hans Landström.

Vad har då svensk forskning att visa upp? Framför allt är de svenska forskarna bra på kvalitativ forskning, menar Hans Landström. Utländsk forskning är mer inriktad på kvantitativa undersökningar och söker samband mellan orsak och verkan. I Sverige har vi en annan metodologisk tradition. Svensk forskning söker djupare förklaringar till entreprenörskap och varför man startar företag.

Men den som hoppas att få ett klart och entydigt svar på vad som skapar en entreprenör blir besviken. Någon sådan formel finns inte enligt Hans Landström.

- Det är omöjligt att plocka ut en ”vinnare” bland nystartade företag eller avgöra vem som kan bli en framgångsrik entreprenör utifrån dennes egenskaper.

I boken presenteras en ny syn på den typiska entreprenören. Den ensamma cowboyen, som startar eget helt på egen hand och inte är beroende av någon annan finns inte längre. Idag fungerar varje företagare i ett sammanhang där samarbete med andra företag är nödvändigt. Ett uttryck för det är nätverkstänkande och de så kallade virtuella företagen.

- Förutsättningarna har förändrats drastiskt. Därför borde det vara angeläget för beslutsfattare att sätta sig in i hur det är att starta och driva företag idag Vi har försökt skriva en spännande och lättläst bok och det är vår förhoppning att den ska bli läst och begrundad, avslutar Hans Landström.Text: Linda Vikström


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu