Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen
Publicerad: 1999-10-20
Följande text publicerades även under vinjetten ”Porträttet” i ”Forskning om entreprenörskap & småföretag” (Entré) nr 3, 1999:

Bruce Kirchhoff, gästforskare i Göteborg och Jönköping:

”Små företag skapar flest jobb”

På banken anses det självklart att snabb tillväxt också leder till högre risk - men så är det inte.
- Växande bolag har fyra gånger större chans att överleva än andra företag, säger Bruce Kirchhoff, gästforskare i Göteborg och Jönköping.


Boomen för entreprenörskapsforskning i USA bröt ut i samband med utgivningen av David Birchs bok Job Creation 1979. I åratal hade Birch frågat sig vilken roll de små och medelstora företagen egentligen hade när det gällde att skapa sysselsättning i Amerika. I boken kunde han visa att de stod för majoriteten av de nya jobben. Job Creation drog igång en het debatt och många forskare satte igång att bestrida eller bygga vidare på hans forskning.

En av dem var Bruce Kirchhoff som i slutet av 70-talet forskade i ämnet Strategic Management och vid sidan av detta undervisade blivande småföretagare i ekonomi.

- Jag hade ett intresse åt det hållet men visste att jag aldrig skulle kunna försörja mig på att forska om småföretag. Det förändrades i och med att jag träffade David Birch. Jag fick ett erbjudande om att bygga upp en ny forskningsdatabas över småföretag för att kunna verifiera Birchs radikala resultat, säger Bruce Kirchhoff.

Ett av de stora problemen när det gällde att uppdaga småföretagens egentliga roll i ekonomin var nämligen bristen på tillförlitliga data. Bruce började jobba vid Small Business Administration (SBA) vars främsta uppgift var just att försäkra sig om bättre material. Efter sex-sju år av datainsamlande kunde Kirchhoff och kollegan Bruce Phillips konstatera att David Birch faktiskt hade haft rätt;
- En sak vi kunde visa var att nystartade företag hade en klart större chans att överleva än vad man tidigare trott. Och att företag med färre än 20 anställda stod för 50 procent av de nya jobben.

Att studera företag över lång tid ger mer tillförlitliga resultat. Ett vanligt problem med tillväxtstudier är att de småföretag som verkligen skapar många jobb ganska snart växer sig stora – och därmed inte längre är småföretag. Studier som granskar enskilda år missar dessa företag och ger därmed en skev bild av det framväxande näringslivet.

Erfarenheterna från SBA lär Bruce Kirchhoff ha nytta av under sitt sabbatsår i Sverige. I vardagslag jobbar han på New Jersey Institute of Technology men sedan i början av september delar han sin tid mellan Chalmers i Göteborg och Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Tiden i Göteborg tillbringas vid CREATE, Centre for Research on Technology-Based Entrepreneurship. Ett av projekten i Jönköping är att, tillsammans med Per Davidsson, granska vilka faktorer som leder till tillväxt bland småföretag.

- Ett exempel på vad vi studerar är hur tillväxt påverkar överlevnadschanserna. Det är intressant att bankerna undviker växande företag, samtidigt som det finns studier som visar att de har fyra gånger bättre chans att överleva än övriga småfirmor.

Kirchhoff är även inkopplad på ett annat projekt tillsammans med Per Davidsson, denna gång inom ramen för Entrepreneurship Research Consortium.
- Det kommer att handla om att identifiera och beskriva nya entreprenörer, vilka mål de har och hur de finner sin första finansiering.

På hemmaplan är Bruce Kirchhoff också välkänd för sin forskningsinriktning mot entreprenörskap i teknikföretag. Vid sidan av undervisning och ett bokprojekt tillsammans med sina svenska kollegor på CREATE kommer Bruce Kirchhoff att sätta sig in i de lokala teknikföretagen.

- Jag samlar sedan några år material om företag som tillverkar så kallade micromachines, alltså mycket små mekaniska eller elektroniska maskiner. Det är en bransch som kommer att explodera inom några år, precis som mikroprocessorindustrin gjorde i och med persondatorrevolutionen.

Intresset för teknikföretag beror mycket på deras starka innovationsförmåga.
- Teknikföretag har den högsta tillväxttakten av alla, och det beror på att de också har högst innovationstakt. Innovationsförmåga är ingen förutsättning för tillväxt, men en god hjälp. Företag som växer utan att vara innovativa kommer förr eller senare att ha mättat sin marknad och börjar då stagnera, säger Bruce Kirchhoff.


Text: Johan Gustafson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu