Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2012-12-11
Följande text ingick även i temat ”Born globals” som publicerades i Entré nr 3, 2012:

Specialer om born globals

Två vetenskapliga tidskrifter är på gång med specialutgåvor om born globals. Management International Review kommer med Born Global Firms – From Birth to Maturity. Deadline för att skicka in sina forskningsartiklar är 1 februari 2013. European Business Review planerar specialutgåvan International new ventures – rapid internationalization across different industry contexts, med bland andra Svante Andersson som redaktör. Deadline är 25 februari 2013.

Mer info på www.mir-online.de, www.emeraldinsight.com/ebr.htm


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar