Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2003-05-23
Följande text publicerades även under vinjetten ”Utbildning” i Entré nr 2, 2002:

Studenterna i Halmstad lär sig på kinesiska

Egentligen heter den Utvecklingsingenjörsutbildningen, men oftast kallas den bara ”uppfinnarlinjen”. Utbildningen utgör en möjlighet att studera entreprenörskap vid Högskolan i Halmstad. Dessutom finns tre olika företagsekonomiska magisterprogram inriktade på entreprenörskap.

Visionen är att Utvecklingsingenjörsutbildningen ska täcka in hela processen att gå från idé till färdig produkt. Eftersom den är en ingenjörsutbildning handlar större delen om teknik. Men på schemat står också ämnen som marknadsföring och design. Den är alltså ingen specialistutbildning, utan snarare generell till sin utformning.

- Utbildningen är tvärvetenskaplig. Tanken är att studenterna efter utbildningen ska kunna kommunicera med människor på alla nivåer och funktioner. Och de ska kunna tillräckligt för att vid behov gå ner på djupet i något av de ämnen som ingår, säger Leif Nordin som är studierektor för Utvecklingsingenjörsutbildningen.

Grundsynen är att studenterna ska ha en aktiv roll i den pedagogiska processen. I många fall får studenterna själva upptäcka vad de redan kan och vad de behöver lära sig - en så kallad kinesisk syn på lärande.

- Om man talar om en sak för någon glöms den lätt bort. Men om man själv får lära sig en sak, kommer man lättare ihåg den. Vi vill lämna mycket utrymme för studenterna att vara kreativa och innovativa.

Stor vikt läggs därför vid projektarbeten, och utbildningen bygger mycket på problembaserat och resultatbaserat lärande. Tre stora näringslivsanknutna projekt genomförs under programmets gång. Antingen i samarbete med ett existerande företag, eller genom att studenterna utvecklar en egen idé.

- Projekten och examensarbetet är en stor del av utbildningen. De är ovanliga i sin omfattning inom den akademiska världen. Till exempel löper examensarbetet under hela tredje året.

Linjen är treårig med möjlighet att gå vidare på ett magisterprogram med tyngdpunkten på innovation och innovationsutveckling i ett och ett halvt år.

Innovativ pedagogik
Som en del i strävan att vara tvärvetenskaplig, är Högskolan i Halmstad organiserad i ämnesövergripande sektioner. Sektionen för ekonomi och teknik innefattar därför både tekniska utbildningar, som Utvecklingsingenjörsutbildningen, och ekonomiska utbildningar.

På den ekonomiska sidan finns ett antal enstaka kurser med inslag av entreprenörskap. Det finns dessutom tre olika magisterprogram i företagsekonomi där entreprenörskap, innovation och tillväxt är centrala moment. Gemensamma för dessa program är kurserna Entreprenörskap och innovation, och Tillväxt och hållbar utveckling. Näringslivsanknytning ses som en viktig del av utbildningen.

- Ett mål är att få en koppling till det näringsliv som finns i vår närmiljö. Vi betonar vikten av småföretag och försöker få in det elementet i samtliga kurser, säger Svante Andersson, studierektor för magisterprogrammen.

Han påpekar att pedagogiken inom programmet ska vara innovativ, bland annat genom att studenterna får lösa konkreta problem i företag. Rollspel, där studenterna får gestalta olika roller i ett företag, är ytterligare ett sätt att göra programmet mer innovativt.

Kontakt med forskare
Ett annat mål är att skapa en nära kontakt till forskarvärlden. Det sker främst genom ett nära samarbete med SIRE (Scandinavian Institute for Research in Entrepreneurship), men även genom att bjuda in utomstående forskare till konferenser och föreläsningar.

- Vi tycker att det är viktigt att studenterna får ta del av den senaste forskningen. Därför får de läsa många vetenskapliga artiklar inom området. De får även lära sig att skriva vetenskapliga artiklar. Det är bra att inte bara använda sig av läroböcker, det tar ju ett tag innan nya rön hamnar där.

Man vill också komma lite utanför de strikta ekonomiska ramarna, bland annat genom samarbetet med tekniksidan. Inom ämnet Hållbar utveckling styrs studierna även in mot miljö, ekologi och sociologi.

- Vi försöker få till ett tätare samarbete mellan lärare och forskare med olika bakgrund. Och det yttrar sig givetvis även i utbildningen, säger Svante Andersson.

För mer info: leif.nordin@set.hh.se , svante.andersson@set.hh.seText: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu