Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen
Publicerad: 1999-04-02
Följande text publicerades även under vinjetten ”Porträttet” i Entré nr 1, 1999:

Ian MacMillan, vid Wharton School of Business

”Breda nätverk ger bättre forskning”

- Vi kan aldrig förstå entreprenörskapets dynamik bara genom att granska faktorer på ytan. Det särskilda beteendet hos” återfallsföretagare” är mer talande för hur nya jobb och företag skapas. Det menar professor Ian MacMillan, vinnare av årets internationella forskarpris.
- Faktum är att det var en svensk entreprenör och företagare som först fick mig att inse detta, berättar han.


För en utomstående betraktare kan den svenska forskningen kring entreprenörskapsfrågor ibland te sig förvånansvärt internationell. Det är rapporter på engelska, besök på konferenser i Europa och USA samt ständigt nya tvärnationella forskningsprojekt.
Så har det dock inte alltid varit. En av de personer som bidragit till internationaliseringen är Ian MacMillan, sydafrikanen som sedan 1986 är professor i entreprenörskap vid anrika Wharton School of Business i Philadelphia.

- När jag började forska och undervisa i USA på 70-talet reagerade jag på att mina kollegor var så pass inskränkta och ointresserade av vad som försiggick utanför landets gränser, säger han.

- I Japan eller Italien eller Skandinavien finns ofta helt andra problemställningar. Forskarna har dessutom ofta andra metoder än vad amerikanarna har.

Det var bland annat för att stärka det internationella utbyter som Ian MacMillan tog initiativ till The Journal of Business Venturing i mitten av 80-talet, en tidskrift som med åren blivit ett ledande forum för entreprenörskapsforskningen. Tillsammans med professor Sue Birley, Imperial College, England, ligger han också bakom den återkommande ”Global Entrepreneurship Conference” som i år förlagts till New Orleans. Hit kommer unga doktorander från hela världen för att presentera aktuell forskning. Något som redan tidigt i karriären kan ge dem internationella vyer och kontaktnät.
- Det tror jag är avgörande. Det är när du är ung som du har mest nytta av mentorer och av nya idéer, säger Ian MacMillan.

Själv gick han den lite längre vägen. Efter att ha avslutat sina studier till kemiingenjör hemma i Sydafrika drev han ett tag en firma som arrangerade paketresor till exotiska afrikanska resmål. Så småningom tog han upp sin akademiska karriär igen och hamnade då som gästföreläsare på Northwestern University i Chicago.

- Jag kom in på entreprenörskapsfältet eftersom jag hade egna erfarenheter av företagande. Men på den tiden var man fortfarande fixerade vid att beskriva de yttre faktorerna kring entreprenörskap, säger han.

Detta synsätt kunde få märkliga konsekvenser. En studie kunde exempelvis visa att entreprenörer i regel var förstfödda söner till invandrarfamiljer - betyder ett sådant resultat att ökad invandring är det bästa receptet för nyföretagande?

- Sanningen är ju att de yttre faktorerna förändras hela tiden. Som exempel står i dag kvinnor för fler nya företag än män i USA.

Ett av Ian MacMillans forskningsspår över åren har istället varit att leta efter beteenden som kan vara kännetecknande för entreprenörer. Den ingivelsen har han en svensk att tacka för.

- Vi hade en svensk entreprenör och forskare på besök, han heter Per Lövgren och kommer från Skellefteå, och det var han som kom med idén att titta på ”återfallsföretagarens” beteende snarare än på entreprenörer i stort. Hur tänker de, vad driver dem och hur fattar de sina investeringsbeslut?

- För närvarande håller han på med ett liknande projekt, om än med historisk fond och lite större dimensioner. Tillsammans med sina doktorander går han igenom den amerikanska elektronikbranschens utveckling under efterkrigstiden, och undersöker hur olika strategier för kunskapsöverföring och patent påverkat tillväxten. Det är viktigt att förstå varför vissa företag och branscher skapar så många nya jobb, menar han.

- Jag är mycket oroad över arbetslösheten och över huruvida det stadiga stöd som finns används på rätt sätt eller inte. Och det är sådana frågor jag vill driva på Wharton. För även om dessa frågor kan te sig svåra och suddiga när man jobbar med dem så tror jag att vi forskare genom att finna svar på de här frågorna kan göra mycket nytta för samhället på längre sikt.

Ian MacMillan, professor i entreprenörskap vid Wharton School of Business är 1999 års mottagare av International Award for Entrepreneurship and Small Business Research.


Text: - -


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu