Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 1998-07-03
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 1998:

Reglerna är problemet - inte finansieringen

En majoritet av småföretagen tycker att småföretagspolitiken fungerar dåligt. Det visar en studie om de mindre företagens attityder till sina finansiella villkor.

Vid ett seminarium på Närings- och Handelsdepartementet presenterade Christer Olofsson, professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala och Björn Berggren, doktorand vid Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet, rapporten De mindre företagens finansiella villkor.

På plats var många intresserade deltagare som ville veta hur det egentligen ligger till med de ekonomiska förutsättningarna för småföretagaren. Hur upplever småföretagaren själv sin situation? Låt oss ta avstamp i en tydlig slutsats: nästan åttio procent av företagen anser att småföretagspolitiken i Sverige på ett dåligt sätt stödjer tillväxt.

- Vår undersökning skiljer sig från andra genom att vi går direkt till företagen och frågar vad de behöver för finansiering, säger Björn Berggren. Den statliga politiken har länge varit inriktad på att pengar löser problemen för småföretagaren. Kanske är det inte så enkelt?

600 företag ingick i undersökningen varav hälften var tillverknings- och hälften uppdragsföretag. Rapporten visar att finansiering inte är problemet, utan att småföretagaren tycker att regelsystemet fungerar dåligt.

Det var inget av de tillfrågade företagen som tyckte att kapitalförsörjningen för små och medelstora företag i Sverige fungerade mycket bra. En tiondel ansåg att det fungerade ganska bra, hälften ryckte att det fungerade varken bra eller dåligt.

- Vi frågade dem också hur väl de tycker att småföretagspolitiken stöder tillväxt. Inte en enda svarade mycket bra, endast tre procent svarade ganska bra och 17 procent svarade varken eller. Det är intressanta siffror, säger Christer Olofsson.
- Det är intressant att se att de företag som växer och som myndigheterna borde satsa på inte får mer uppmärksamhet, säger Björn Berggren.

Forskarna bad de svarande företagen att lämna förslag till förbättringar. Det visade sig att en stor del av företagen efterfrågade en långsiktighet i de regler som finns. Småföretagare vill kunna lita på att de regler som finns idag också gäller i morgon.

- Ett stort antal vill se förändringar i anställningsreglerna och fåmansbolagsreglerna. Sänkta skatter och arbetsgivaravgifter förekommer förstås också ofta, tillägger Olofsson. Dessutom framkom önskemål om att bankerna skulle agera proffsigare.

Oavsett typ av företag är företagen i stort sett lika kritiska till bankernas kompetens, villkor och krav. Ändå är banken den partner som tillskrivs störst betydelse för finansieringen.

- Endast vart tredje företag upplever att bankernas villkor för lån är rimliga. Ett vanligt återkommande klagomål från företagens sida är att bankerna i alltför stor utsträckning är fokuserade på säkerheter för sina lån, säger Christer Olofsson.Text: - -


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu