Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 1998-07-03
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 1998:

Kommunens förväntningar större än lusten att starta eget

Idéerna var bra, men visade sig inte stämma med verkligheten när en svensk kommun privatiserade delar av sin verksamhet.

Kreativitet och entreprenörskap skulle frigöras när kommunerna i början av 1990- talet beslutade införa den så kallade beställar-utförarmodellen. Tanken var att alternativa utförare - entreprenörer och anställda som ”knoppade av” och startade eget - kunde anlitas för kommunala tjänster i stället för att kommunen skulle göra allt i egen regi.

”En viktig del av uppluckringen är att vi kan få ett ökat kvinnligt företagande” sade ett kommunalråd. Men blev det verkligen så?

- Det anfördes både ideologiska och ekonomiska skäl för entreprenörerna, berättar Elisabeth Sundin. Hon är docent vid Linköpings universitet och har gjort en undersökning av Linköpings kommun. I visionen ingick att merparten av utförarna/entreprenörerna skulle vara kvinnor eftersom kvinnor utgjorde drygt 80 procent av de anställda i kommunen. Elisabeth Sundin studerade städ- och omsorgsverksamheten för att se hur kvinnorna agerat efter det att de fått möjlighet att starta eget inom sitt yrkesområde. Hade de startat eget, hade deras position stärkts eller hade de åtminstone bevarat sin position inom den offentliga sektorns typiska kvinnliga ansvarsområde?

- Förväntningarna visade sig i stort komma på skam. De nya entreprenörerna var företrädesvis internationella och nationella storföretag samt i någon utsträckning anställda män, säger Elisabeth Sundin.

Hur kan detta förklaras? Elisabeth Sundin menar att orsakerna är flera och att de varierar mellan sektorerna.
- Förväntningarna från kommunen var felaktiga då det inte tycks finnas någon stark önskan att starta eget hos många anställda. De ekonomiska möjligheterna var dessutom små inom vissa verksamheter.
Elisabeth Sundin tillägger emellertid att det startades företag och att betydelsen av dessa, särskilt för de berörda individerna, inte ska underskattas.

- Avslutningsvis är det intressant att notera att en del av de företag som startades hade som uttalar syfte att bevara verksamheten intakt, alltså inte att förändra den så som det var tänkt från början från politikernas sida, säger Elisabeth Sundin.
Text: - -


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu