Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 1998-07-03
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 1998:

Dags att avliva konkursmyten

Orsakerna till en konkurs kan vara flera. Karl Gratzers studie ”Konkursens orsaker” framhäver konjunkturens och företagsålderns stora betydelse.

- I tidigare forskning har man inre observerat vissa orsaker till konkurser, säger Karl Gratzer, forskare vid Esbri.

Karl Gratzer är ekonomhistoriker och intresserad av hur och varför företag dör. Ämnet är aktuellt inre minst därför att Sverige kan uppvisa mycket höga konkurstal jämfört med andra länder. Och konkurserna kostar, främst för de oskyddade underleverantörerna, men i förlängningen också för staten och för konsumenterna.

Inom företagsekonomin brukar 95 procent av konkurserna förklaras med företagsledarnas inkompetens. Om denna förklaring stämmer skulle svenska företagsledare vara mindre skickliga än sina kollegor utomlands.

- Dessutom skulle svenska chefer ha blivit mindre kompetenta även över tiden, eftersom konkurserna har gått upp från 25 procent av den totala företagsdödligheten vid sekelskiftet till minst det dubbla idag, betonar Gratzer.

I studien Konkursens orsaker har Karl Gratzer följt fyra generationer av företag över tiden. Trots olika startår visar företagen upp samma höga dödlighet under de första åren och en nedåtgående trend med tiden. Företagets levnad kan därför ses som en läroprocess där risken för misslyckande och konkurs är störst i början.

- Konkursen kan vara ett naturligt inslag i karriären även för framgångsrika företagsledare, säger Karl Gratzer.

Att den individorienterade synen på konkurser fått ett stort genomslag i Sverige tror Karl Gratzer beror på att vi fortfarande har bristande kunskaper om konkurser. Vad beror exempelvis de höga svenska konkurssiffrorna på? Troligtvis på strukturella faktorer som antingen är direkt konkursdrivande eller som gör det lättare och mer förmånligt att gå i konkurs jämfört med att likvidera företaget. I en kommande studie undersöker Gratzer hur milstolparna i den svenska konkurslagstiftningen påverkat antalet konkurser.Text: - -


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu