Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 1998-07-03
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 1998:

Nätverksprojekt nådde ”fel” mål

EU-projektet skulle stimulera kvinnor i turistbranschen att samverka och därmed göra bättre affärer. Men glesbygdens kvinnor såg nätverket som en social möjlighet snarare än en ekonomisk.

- Bryssel och kvinnorna har två olika sätt att betrakta nätverk på, konstaterar Yvonne von Friedrichs-Grängsjö.

I Jämtlands län har turistnäringen blivit allt viktigare och har blivit ett medel för många kommuner att utvecklas. Turismen har vid sidan av skogsindustrin blivit den viktigaste näringen i länet, säger Yvonne von Friedrichs-Grängsjö, forskare vid Institutionen för turismvetenskap vid Mitthögskolan i Östersund.

Men turistbranschen dras också med problem, delvis beroende på de stora avstånden i Jämtland. I länet finns mängder av utspridda hotell, restauranger, turarrangörer eller hantverksbutiker som skulle kunna vinna på ett utökat samarbete över ortsgränserna.

- Men det är ont om naturliga mötesplatser. Det här är gles-glesbygd, säger Yvonne von Friedrichs-Grängsjö.

Hon har tillsammans med forskarkollegan Lennart Rosenberg utvärderat ett projekt som nyligen genomföres i Jämtland med hjälp av Mål 6-pengar från EU. Projektets mål var att etablera ett nätverk mellan kvinnliga entreprenörer i turistbranschen, och att detta sedan skulle leda till synergier och bättre affärer.

Kriterierna var bland annat förbättrade resultat för kvinnornas företag liksom en hemsida på Internet. Dessutom skulle kvinnorna känna att de tillhörde ett nätverk.

Yvonne von Friedrichs-Grängsjö och Lennart Rosenberg konstaterar i utvärderingen av projektet inte nådde små egentliga mål - men däremot andra mål; kvinnornas egna.

- Deras nätverk byggde inte på ekonomisk vinning utan på rent sociala kontakter. Under projektet fick de delta i utbildningar och åka på studiebesök tillsammans. Det fick dem att öppna sig för varandra, säger Yvonne von Friedrichs-Grängsjö.

Hon beskriver det som ett klassiskt exempel på Gemeinschafts- kontra Gesellschaftsperspektivet (gemensamhet kontra marknad). Beroende på vilka grundvärderingar man har kan exakt samma situation tolkas på diametralt olika sätt.

- I det här projektet kanske vi som kommer från tätbefolkade delar av landet utgår från ett företagsekonomiskt perspektiv. Kvinnorna här utgår från ett socialt, säger Yvonne von Friedrichs-Grängsjö.Text: - -


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu