Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Publicerad: 1998-07-23
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 1998:

Här står småföretagaren i naturligt fokus

Nätverkstanken är en ide i tiden och en organisationsmodell som Mitthögskolan gjort till sin egen. Även forskning och utbildning inom entreprenörskapsområdet präglas av nätverkstänkandet.

Mitthögskolan skapades 1993 genom en sammanslagning av högskolorna i Sundsvall och Östersund och är nu inne på sitt sjätte år som landets första nätverkshögskola. Tanken har varit att skapa en regional högskola som via stärkt forskning och grundutbildning kan bromsa utflyttningstrenden från regionen. I dag har högskolan några år av stark expansion bakom sig.

Ambitionen är att under de närmaste fem åren tillsätta ytterligare 20 professorer (att jämföra med dagens två) och därmed uppnå universitetsstatus någon gång i början av 2000-talet.

Entreprenörskapsforskningen har fått ett starkt fäste i Östersund och bedrivs dels inom ramen för turistforskningsprogrammet E-Tour, dels vid Institutionen för Mänskliga resurser, Affärsutveckling och Miljö (tidigare den samhällsvetenskapliga institutionen). Här, i ett glesbygdens Jämtland där informella nätverk och småföretagssamhet alltid varit viktiga, har just nätverkens betydelse för entreprenören fått ett naturligt fokus.

Hur kan turistföretagare använda sitt nätverk för att göra bättre affärer? Hur påverkar kvinnliga företagares omgivning deras fallenhet för att ge sig in i typiskt manliga branscher? Hur påverkar entreprenörskap inom kooperativa organisationer den lokala och regionala utvecklingen?

Eftersom informationstekniken blivit ett naturligt verktyg för denna geografiskt utspridda högskola har nätverkstanken fått dubbel förankring inom forskning och utveckling. Tekniken banar väg för nya sätt att kommunicera och därmed för nya sätt att samarbeta och lära. Den utvecklingen syns kanske tydligast i projektorganisationen Kuvösen i Sundsvall, vars syfte är att skapa levande kontaktytor mellan utbildning och näringsliv samt i det nya programmet för ”projektnavigatörer” i Östersund, där ämneshierarkin underordnats den praktiska initiativförmågan och problemlösningen.

- Vi gräver inte där vi står utan ser högskolan som en plattform för samarbete inom regionen, landet eller internationellt, säger Sussi Korduner, pressansvarig på Mitthögskolan.Text: - -


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu