Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 1998-07-21
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 1998:

Frihet viktigare än vinst

Arbete, frihet och utveckling - så ser den typiske småföretagarens ambitioner och ideal ut idag. De har stått i centrum för den svenska näringspolitiken under hela 90-talet. Det är småföretagarna som ska rädda den svenska sysselsättningen.

Men vem är egentligen småföretagaren? Hur ser dennes drivkrafter ut? Och hur lever småföretagaren sitt liv?

Forskargruppen Maria Ångman, Lars-Erik Wolvén, Susanna Olsson och Marion Klep (samtliga vid Institutionen för Mänskliga resurser, Affärsutveckling och Miljö vid Mitthögskolan i Östersund) tog upp frågorna i projektet ”The Lifestyles of Entrepreneurs” vilket senare resulterade i rapporten Småföretagares livsstilar och levnadsvillkor.

Utifrån en kombinerad enkätundersökning och intervjuserie med 15 företagare i Hultsfred, Ragunda och Örnsköldsvik kunde gruppen dra flera slutsatser om den entreprenöriella livsstilen.

* Småföretagare tycker om att arbeta, utveckla sig själva och företaget. De är i allmänhet ganska ointresserade av pengar. Arbetet ger självkänsla och får gärna inkräkta på fritiden.

* Familjetraditioner och frihetstörst motiverar företagaren att starta eget. Inte privatekonomin! En intervjuperson säger att ”jag kan jobba arton timmar om dygnet om det behövs, men vill jag någon gång vara ledig så kan jag ju det också... ”

* Småföretagare med små verksamheter trivs bättre med livet, och har en positivare syn på sitt företags möjligheter, än de med fler anställda. Vidare visar gruppen låga tendenser till ”machiavellism”, det vill säga förmågan att kontrollera och manipulera andra.

* Slutligen är småföretagaren ofta aktiv i föreningar, men snarare den lokala företagsföreningen än i idrottsklubben. Något de däremot inte har tid med är att upprätthålla kontakterna med sina vänner och bekanta.

Lifestylesprojektet visar också att företagarna i grunden är positiva till den svenska småföretagspolitiken - och att det är sällsynt med företag som grundats via offentliga åtgärdspaket.Text: - -


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu