Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 1997-04-03
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 1997:

Fokusering på finansiellt stöd ifrågasätts av forskare

Det är dags att bredda synen på hur små företag hanterar sin finansiering. En kommande licentiatavhandling visar att små företag ofta löser sitt finansieringsbehov på andra sätt än genom långfristig extern finansiering.

Bristande tillgång till långfristig extern finansiering antas ofta vara en av huvudorsakerna till att de små företagen inte förmår växa.

- Debatten har varit mycket ensidig och har i stor utsträckning uppehållit sig vid hur utbudet av extern finansiering kan förbättras. Det är väldigt få som ställt sig frågan hur finansieringsbehov de facto hanteras i de små företagen, säger Joakim Winborg, Högskolan i Halmstad.

Han har i sin licentiatavhandling gått emot den gängse debatten och istället valt att undersöka vilka alternativa metoder, vid sidan av långfristig extern finansiering, som företagen faktiskt utnyttjar. Istället för att beklaga sig över problem med att anskaffa långfristig extern finansiering finner företagarna alternativa lösningar, såsom:

- att låna resurser av andra aktörer, utan att finansiellt kapital behöver användas
- att dela resurser med andra aktörer
- att införskaffa begagnade resurser istället för nya
- att utnyttja kunder och/eller leverantörer
- att ägaren skjuter till resurser genom att arbeta med projekt vid sidan om företaget
- att ägaren reducerar alternativt avstår från löneuttag
- att släkt och vänner arbetar i företaget till icke marknadsmässiga löner.

Joakim Winborg drar därför slutsatsen att synen på finansiering vad gäller små företag behöver breddas till att inrymma andra medel än enbart finansiellt kapital.
- Mot bakgrund av denna slutsats ifrågasätter jag den starka fokuseringen på finansiellt stöd som råder i debatten, säger han.Text: - -


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar