Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 1997-04-01
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 1997:

IT på arbetsplatsen:

Små företag litar till eldsjälar

En svensk forskargrupp har tillsammans med franska och italienska kollegor undersökt möjligheterna för små och medelstora företag att utnyttja IT som stöd i verksamheten.

Projektet omfattar en enkätundersökning där 500 företag fick besvara frågorna: utnyttjar ni IT i verksamheten, i vilka former samt vilken extern kunskap har ni tillgång till?

- Utifrån deras svar gjorde vi ett innovationsindex, där företag som till exempel inte hade fax eller några som helst externa kontakter fick 0-l poäng medan företag som baserar hela sin verksamhet på IT fick 9-10 poäng, säger Claes Thunälv, programchef för Institute for Management of Innovation and Technology, vid Chalmers tekniska högskola.

Därefter valdes 40 företag ut för fallstudier om deras strategier, processer och befintligt IT-stöd. De flesta företag hade en relativt hög IT-mognad. Deras begränsning utgörs av att de inte har råd att hålla sig med uppdaterad personal eller att byta ut sina gamla system.

- Många företag får förlita sig på en eldsjäl, det vill säga att någon på företaget är så pass intresserad att han eller hon driver detta framåt. På ett av företagen var det inköpschefen som skötte nätverket, säger Claes Thunälv.


Text: - -


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar