Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 1997-04-02
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 1997:

Hjälp finns men få vill ha den

Flera myndigheter har till uppgift att hjälpa småföretag med rådgivning och konsulttjänster. Trots att utbudet i de flesta fall är gratis är efterfrågan högst måttlig.

- Paradoxen är att småföretagare behöver rådgivning men inte vill ha den, säger Anders W Johansson som den 22 oktober disputerar i Lund med sin doktorsavhandling Att förstå rådgivning till småföretagare.

Anders Johansson har själv arbetat som rådgivningskonsult till småföretagare i många år. Han märkte emellertid att konsulter och småföretagare ofta talade olika språk vilket fick honom att intressera sig för rådgivning till småföretag. Hans förhoppning är att avhandlingen, som också getts ut i bokform, ska inspirera konsulter till lite mer självkritik.

TRE OLIKA TYPER
- Små företag skaffar den hjälp de behöver, men inre från statliga instanser. Ur samhällsperspektiv vore det därför bra att se över hela spektrat av tjänster, säger Johansson.

I sin avhandling identifierar han tre olika typer av företagare med ett speciellt förhållningssätt till konsulter och deras rådgivning.
Antiklienten ser sig inte som en behövande person. Han har överhuvud taget svårt att se hur någon annan ska kunna veta bättre hur han bör agera i olika situationer.

Konsultmoderatorn får konsulten att uppträda på hans villkor istället för tvärtom. Han intar inte en passivt lärande roll utan tar kommandot och känner att det är han som styr konsulten.

KONSULT LIKA MED MEDICINMAN?
Idealklienten å sin sida ser sig själv som en person med behov av extern hjälp. Han vänder sig till rådgivaren för att få förslag på bästa lösningar på ett problem eller hur han ska utvecklas och bli bättre.

- Konsulter tror att alla företagare är så kallade idealklienter. De vet inte hur de ska handskas med de övriga, säger Anders Johansson.
Han tror att konsulthjälp till dessa företag passar bäst vid väldigt konkreta frågeställningar, till exempel inom skatter, lagar och exportregler. Där existerar ingen subjektiv sanning, bara rätt eller fel.

Eller som Anders Johansson skriver i sin avhandling: ”Att leda ett företag är osäkert. Att i en situation präglad av osäkerhet vända sig till en konsult är som att vända sig till en medicinman för att få det att regna.”

Varifrån kommer då uppfattningen att småföretagare är i så stort behov av hjälp?
- Forskning inom småföretag började inte på allvar förrän på 1960-talet. Det som framkom då har fortsatts att målas upp. Småföretagare har blivit en homogen grupp som tillskrivs en massa egenskaper som de inte har.Text: - -


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar