Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 1997-04-17
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 1997:

Flexibla ledare bakom snabbväxande företag

Företag blir inte snabbväxande av en slump. Tvärtom, bakom den höga tillväxten döljer sig flexibla ledare, vilja att genomgå förändringar samt förmågan att välja rätt kunder.

Finns det skillnader i beteende mellan snabbväxande företag och övriga? Enligt Johan Wiklund, forskare på Internationella Handelshögskolan i Jönköping, är svaret tveklöst ja.

Han har intervjuat 630 företagare om bland annat deras export, kundstruktur, beteende, försäljning, kundunderlag, personalomsättning, produkter och tjänster samt utbildningsnivå.
Resultaten presenteras i delrapporten Tillväxtföretag och tillväxtföretagare.

- Tillväxtföretagen är mer aktiva och förändringsbenägna. De jobbar hela tiden med att utveckla nya produkter och att hitta nya kunder att utvecklas med, säger Johan Wiklund.

LÄTTA FÖTTER
Undersökningen visade att jämfört med övriga företag sålde de snabbväxande företagen en större andel av omsättningen till sina tre största kunder, ett något förvånande resultat då det ofta förutsätts att det är viktigt med en bred kundbas.

- De här företagen är mer lättfotade. De inser vilka kunder som har potential att växa, söker upp dem och utvecklas tillsammans med dem, berättar Johan Wiklund.

För att strategin att växla kunder och sälja mycket till några få ska vara framgångsrik krävs en stor förmåga att välja rätt kunder. Istället för att sitta och hoppas på att de befintliga kunderna ska växa jobbar snabbväxarna aktivt med att hitta de kommande stora aktörerna.

De företag som var snabbväxande var ofta så kallade förstagenerationsföretag, där grundaren fortfarande ledde företaget.

De som startar ett företag har ofta en vision som de vill förverkliga och är därmed mer utvecklingsbenägna. De som däremot har ärvt sina företag är satta att förvalta någon annans vision och de företagen växte inte alls i samma utsträckning.

Företagarnas utbildning visade sig inte ha så stor betydelse, något som förvånade Johan Wiklund.

- Man tror ofta att framgångsrika företag leds av högutbildade människor, men det fick jag inget belägg för alls. Istället var åldern betydelsefull, de företag som växte leddes i regel av yngre personer.
Johan Wiklund håller som bäst på med en fortsättning på undersökningen. Samma företag ska följas över tiden för att visa hur deras inställning påverkar den framtida tillväxten. Resultaten är ännu inte sammanställda och analyserade, men vissa mönster kan ändå skönjas.

- Det verkar som om de som vill växa också växer. Tillväxt är alltså resultatet av en medveten viljeyttring, säger Johan Wiklund.


Text: - -


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar