Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2003-05-27
Följande text ingick även i temat ”Konst och entreprenörskap” som publicerades i Entré nr 2, 2002:

Här finns forskning om konst och företag

Forskningsfältet konst och företagande räknas som relativt ungt. Ändå finns en hel del på området som är värt att uppmärksamma. Till exempel skrev ekonomen Chester Barnard redan 1938 att estetiken är det viktiga för förståelsen av företagandet. City-universitetet höll 1996 en konferens med rubriken Konstnärskap, kompetens och kreativitet - entreprenörsrollen i ny belysning. Samma år hade företagsekonomerna vid Stockholms universitet en internationell konferens på ämnet Ekonomi och estetik.

Ständigt pågår utställningar som kretsar kring det här temat. Hösten 2001 hade projektet Fields of flow en utställning i Berlin under namnet Art Works.Consulting. Under våren 2002 pågick utställningen Art and Economy i Hamburg och en seminarieserie samt mindre utställning om varumärken på Nationalmuseum i Stockholm. Det finns också ett antal forskningsprogram som verkar inom området. Några exempel följer nedan.

På Esbri håller ett forskningsprogram på att ta form. Fokus kommer att ligga på entreprenörskap och konst, och kultur och affärer. Ansvarig är Daniel Hjorth.

Forskningsprojektet Fields of flow är ett samarbete mellan Stockholms universitet (SU), Handelshögskolan i Stockholm (HHS) och Kungliga tekniska högskolan (KTH). Tanken är att studera flöden mellan näringslivet och konsten. Många delprojekt pågår och närmare tjugo forskare är verksamma inom projektet. Ansvariga är professorerna Sven-Erik Sjöstrand, HHS, Pierre Guillet de Monthoux, SU och Claes Gustafsson, KTH.

ECAM, European Centre of Art and Management, finns på företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Inom projektet Estetik, konst och företag tittar man på konstens roll i företagande och organisation. Ansvarig är professor Pierre Guillet de Monthoux.

The Creative Alliance som ligger under Learning Lab Denmark har flera projekt inom området Konst och företagande. Besök www.learninglabdenmark.dk för mer information.


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu