Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 1997-05-01
Följande text publicerades även under vinjetten ”Porträttet” i Entré nr 1, 1997:

Årets entreprenörsforskare ”upptäckte” Silicon Valley

Arnold C. Cooper kom i slutet av september till Stockholm för att ta emot 1997 års International Award for Entrepreneurship and Small Business Research.
- Vårt forskningsfält växer explosionsartat idag. Det är mycket roligt att få delta i den utvecklingen, säger han.


I slutet av sextiotalet skrev Arnold C. Cooper sina första artiklar om halvön söder om San Francisco - det som sedermera skulle komma att kallas Silicon Valley. Genom att studera 250 småföretag, ofta avknoppningar från universitetet i Stanford, kunde han konstatera att området begåvats med en slags högteknologisk växthuseffekt och att stora saker var i görningen.

Fel hade han ju knappast. Idag är Silicon Valley exemplet hela världen försöker efterlikna, ett grannskap som nästan självmant fött upp en världsindustri. Under samma tidsperiod har också forskningen om just entreprenörer fått god fart - och Arnold Cooper har förblivit ett av områdets främsta namn.

Han konstaterar att de senaste decennierna betytt en totalomvärdering av synen på entreprenören - idag hyllas dessa småkapitalister som folkhjältar och varje ekonomiskola med självaktning ger kurser i ämnet entreprenörskap.

Det finns enorma möjligheter för småföretagandet idag, menar han. Storföretagens gyllene handslag - och regelrätta massuppsägningar - under första delen av 90-talet har frigjort många kompetenta människor som inte gärna fortsätter arbetslivet i anonyma jätteföretag. Samtidigt betyder näringslivets faiblesse för outsourcing, utlokalisering av tjänster och tillverkning en stor marknad för dem med goda idéer.

- Servicesektorn upplever en boom idag. Allt från säljare av personliga tjänster till dataföretag och personaluthyrningsbyråer drar nu nytta av förändringarna på arbetsmarknaden.

The International Award for Entrepreneurship and Small Business Research delas ut av tre svenska organisationer - Nutek, Stiftelsen Forum för Småföretagsforskning och Telia. Prissumman är generösa 50.000 dollar och priset är tänkt att uppmuntra kunskapsbildande kring hur företag formas och växer. En samling forskare från hela världen, över 200 stycken, hjälps åt att nominera och rösta fram en vinnare - förra årets premiärpris gick till David L. Birch, också han amerikan.

Arnold Cooper beskrivs i en av nomineringarna som kanske den mest pålitliga och produktiva forskaren på detta dynamiska område. Redan 1960 visade han att småföretag har bättre avkastning på sina forskningsinvesteringar än vad större företag har. Under 1970-talet ägnande han sig åt Silicon Valley och undersökte då hur starka universitet kunde ge ett dramatiskt kommersiellt genomslag i form av ständigt nya ”spinoff”-företag.

Dessa tankar vidareutvecklades under 1980-talet, när han tog upp frågan om att särskilda ”kuvös-organisationer” kunde vara ett bra sätt för staten (eller privata företag) att främja det unga näringslivet. Goda exempel saknas för övrigt inte på den fronten - se bara på svenska Ideon i Lund eller Soft Center i Ronneby.

Arnold Cooper forskar och undervisar fortfarande på sin alma mater, Purdue University i Indiana, och har där en professorsstol vid Krannert School of Management. Det är också där han genomfört ett antal stora empiriska undersökningar av småföretag, ibland med över 3000 intervjusvar.

Bland annat fann han där den glädjande nyheten att entreprenörer - och nu talar vi om nystartade företag - har en extremt positiv syn på framtiden. Nära nog hundra procent hade full tilltro till sin egen förmåga att lyckas.

Man kan undra om svenska småföretagare vågar vara lika optimistiska. Men kanske törs de bli det om våra politiker tar till sig Coopers råd om hur man ska främja entreprenörskap:

- Satsa på tillväxtbranscher och på företag med lågt kapitalbehov. Försök inte skapa något helt nytt utan satsa på sådant som det finns grund för i regionen eller på orten.


Text: Johan  Gustafson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar