Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 1997-05-01
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 1997:

Småföretag har sin egen kultur

”Förändringar sker inte per automatik”

Växtkraft Mål 4, Nutek, AMS ... Många myndigheter erbjuder stöd till småföretag för kompetensutveckling. Ett nytt forskningsprojekt ska undersöka hur företagen egentligen hanterar dessa stöd.

Tidigare studier visar att småföretagen har ett speciellt förhållande till stöd. De hanterar stöden annorlunda, är svåra att påverka och efterfrågar stöd på ett annat sätt än omvärlden räknat med.

- Jag tror att företagen är intresserade av stöd men inte nödvändigtvis på det sätt som myndigheter
tycker att de borde vara intresserade, säger forskningsledaren docent Glenn Hultman på institutionen för pedagogik och psykologi vid Linköpings universitet.

Forskarna hoppas finna svar på frågor som:
* hur småföretag hittar information om olika stöd
* hur de använder stöden
* hur lärande och förändring sker i företagen

- Vi kommer att ställa företagets kultur och värderingar mot stödsystemets policy och värderingar och titta på de skillnader som finns, säger Glenn Hultman.

Arbetet kommer till viss del att utgå ifrån ett antal antaganden, eller paradoxer, som bygger på empiriska erfarenheter. Ett exempel på en sådan paradox är ”lyckade förändringar leder inre alltid till förändring”. En satsning på kompetensutveckling kanske gör att alla blir nöjdare och att kompetensen höjs men för den skull behöver det inte ske några konkreta förändringar i arbetet.
- Förändringar sker inte per automatik som många tycks tro, säger Glenn Hultman.

En annan paradox är ”det blev bara en diagnos”. I många fall genomför företaget en kompetensanalys, men sedan avstannar arbetet. Risken är att om för många fina analyser rinner ut i sanden kan det göra situationen sämre. På sikt kan det leda till att personalen tappar lusten att engagera sig i förändringar som de tror inte kommer bli av.

- Sådant skapar en annan typ av lärande. Personalen nästan vaccinerar sig mot förändringar vilket är ett av de största hoten mot lärande organisationer, säger Hultman.

Forskningsprojektet kommer att omfatta en enkätundersökning till cirka tretusen företag samt fallstudier på över 70 företag. I fallstudierna kommer samma frågor att ställas både till ledningen och till de anställda. Om det finns möjlighet kommer forskarna att gå till väga på samma sätt i enkätundersökningen.

- Erfarenheten visar att svaren tenderar att skilja sig åt ganska mycket mellan de båda grupperna. För att få en heltäckande bild är det förstås önskvärt med båda dimensionerna, säger Glenn Hultman.


Text: - -


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar