Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 1997-05-02
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 1997:

Man eller kvinna har liten betydelse

Tillväxt i små företag har inte så mycket med att göra om det är en man eller kvinna som äger och driver företaget som med faktorer som tillväxtvilja och export.

- Hos alla företag som växer sker en successiv anpassning till marknadsbeteendet och branschens gängse normer. Det går inte att driva företag på något alternativt sätt, oavsett om du är man eller kvinna. Istället är det andra faktorer som påverkar om en företag växer eller inte.

Det säger Anita L Du Rietz, doktorand på Handelshögskolan i Stockholm. I en stor studie har hon undersökt könets betydelse för effektivitet och tillväxt i små företag.

Undersökningen omfattar cirka 3 700 företag, varav drygt 400 drivs av kvinnor. De två grupperna har analyserats utifrån en mängd olika variabler. I regressionsanalyser har olika tillväxtvariabler använts för att förklara ökningen i omsättning, antal anställda, antalet order och förbättrad lönsamhet. Företag med minst 60 procent av sin försäljning till hushåll har fått bilda en grupp, medan de som säljer minst 60 procent till företag har fått bilda en annan grupp. I den första gruppen fanns vissa skillnader i tillväxtbeteende mellan könen, däremot inte i den andra.

Analysen visar också att det är i företag med 2 till 4 anställda som det finns vissa skillnader mellan könen. Hos företag med mellan 5 och 9 anställda är goda tillväxtutsikter och fullt kapacitetsutnyttjande de dominerande faktorerna, och för företag med 10 till 20 anställda är exportaktiviteter den mest betydelsefulla faktorn för tillväxt.

- 1995 var ett starkt exportår medan det gick sämre för hushållssektorn med stark stagnation i privatekonomin. Då, när företagen tillfrågades, gick det betydligt sämre för kvinnliga företagare eftersom de främst arbetar inom handel och tjänster, säger Anita Du Rierz.

- Jag trodde att skillnaderna mellan könen skulle vara större. I framför allt amerikanska undersökningar och i litteraturen görs det stor affär av att kvinnor driver företag på ett visst sätt, att de inte växer och så vidare, men min studie visar att detta gäller bara delvis.


Text: - -


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar