Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 1997-05-01
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 1997:

De snabba klippens tid är förbi

Kreativa entreprenörer utvecklar fastighetsbranschen

På senare år har entreprenörer från andra branscher gett sig in i fastighetsbranschen. Ofta för de med sig nya värderingar och normer från sitt tidigare företagande.

I början av 1990-talet genomgick Sveriges fastighetsmarknad en turbulent period. Många gamla företag försvann och nya kom till. Ofta drevs de av entreprenörer från helt andra branscher.

Lars Steiner, forskare vid Kungliga tekniska högskolan, undersöker i ett projekt vilka effekter dessa nya aktörer har på branschen.
Ägarstrukturen inom fastighetsbranschen har i stort sett varit oförändrad under flera decennier. Därför är det intressant att undersöka vilka nya värderingar som de nya ägarna för med sig till branschen, säger Lars Steiner.

LÅNGSIKTIGHET
Istället för att, vilket var vanligt under 80-talet, bara fokusera på finansiella strategier, står i dag också de strategiska frågorna i centrum. Ingen kan längre räkna med att fastigheten ska stiga i värde av sig själv, utan eventuella värdestegringar är ett resultat av medvetna strategiska val.

- Fastighetsentreprenörerna ser mer långsiktigt på sin investering. Det är inte längre de snabba klippen som hägrar, att äga fastigheter betraktas som vilket företagande som helst, säger Lars Steiner.

Fastighetsentreprenörerna går in i sitt företagande på samma sätt som andra entreprenörer. Grundaren knyter till sig personer med specifika kunskaper, arbetar upp ett nätverk av kontakter och bygger upp ett förtroende, kort sagt ger företaget en identitet.

SANERAR BRANSCHEN
Fastighetsbranschen har ju haft ett lite skamfilat rykte. Lars Steiner tror att de nya ägarna är bra för branschen, och framför allt för hyresgästerna. En av de intervjuade personerna i undersökningen köpte sin fastighet av SPP. Nu har han själv kontor i fastigheten och brukar börja dagen med att gå runt och prata med sina hyresgäster.

- Det är klart att det är skillnad för hyresgästerna att hyra av en person som finns närvarande jämfört med ett anonymt pensionsbolag som äger fastigheten för att förvalta pensionspengar, säger Steiner.

I dag är det inte längre själva fastigheten som utgör kärnverksamheten utan de tjänster som kan tillhandahållas. Även de stora bolagen har fått en mer ödmjuk inställning i och med att det på många håll i landet finns överskott på lokaler.

- I ett vanligt bolag kan du sälja inventarierna och avveckla företaget. En fastighet står alltid kvar och någon måste fortsätta att driva skötseln. De nya entreprenörerna har styrka att ge dem ett värde, säger Lars Steiner.


Text: - -


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu