Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 1997-05-23
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 1997:

Tillväxt kräver nya idéer

Idélådor, belöningssystem och utmärkelser. Allt fler företag uppmuntrar idéer från sina anställda, idéer som behövs för företagets fortlevnad.

- Ett företag som vill överleva måste hela tiden försöka identifiera nya möjligheter. Ett företag som dessutom vill växa måste vara ännu duktigare på att identifiera nya möjligheter.

Det säger Norris F. Krueger, PhD från USA, en av de ledande forskarna inom området intentioner och identifikation av nya affärsidéer. Krueger var inbjuden till Sverige av ESBRI i början av december för att hålla ett seminarium om varför vissa företag växer.

Norris Krueger har ett psykologiskt och kognitivt förhållningssätt till entreprenöriellt beteende och innovationers uppkomst:

”Det är inte företag som identifierar nya möjligheter, det gör individerna”. De individuella förutsättningarna är alltså i hög grad intressanta, och företag som vill växa måste uppmuntra individernas förmåga att se nya möjligheter.

- För mig är entreprenörskapets hjärta den förmåga som vissa av oss har att se möjligheter och utnyttja dem oberoende av vilka tillgängliga resurser som finns till hands, säger Norris Krueger.

Han menar att det i företag som framgångsrikt lyckas identifiera nya möjligheter finns en infrastruktur, medveten eller omedveten, som uppmuntrar de anställda att se och utnyttja dessa möjligheter.

- Nya möjligheter uppstår inte bara, de konstrueras av någon. Det innebär att entreprenöriell potential kräver potentiella entreprenörer, säger Krueger.

I en värld med en allt snabbare förändringstakt blir det också allt viktigare för företag att kontinuerligt identifiera nya möjligheter, oberoende av tillgänglig kompetens, för att kunna överleva.
Den stora utmaningen för företag, vare sig de vill växa eller ”bara” överleva, är att ta fram det här klimatet som gör att de anställda hela tiden jobbar aktivt med att komma på nya idéer.

- Att de anställda har självförtroende och besitter stor kompetens betyder mycket. Men det måste finnas utrymme för dessa egenskaper att växa, säger Krueger.

Det är dock inte bara individerna som måste uppleva att nya idéer uppmuntras. Om inte hela gruppen har detta synsätt begränsas det genuina sökandet efter nya möjligheter.

- Ledningen måste ge klara besked om vad de anställda kan vänta sig för support. Dessutom måste cheferna vara beredda att riskera något för att genomföra de idéer som kommer fram.


Text: - -


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu