Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 1997-05-23
Följande text publicerades även i temat ”Luleå tekniska universitet” som publicerades i Entré nr 2, 1997:

Från 50 till 8000 på 26 år

År 1971: 50 studenter gör något som ingen annan har gjort tidigare, de börjar sin civilingenjörsutbildning på Högskolan i Luleå. Sju lärare finns på plats för att ge dem valuta för livets största investering.

År 1997: Högskolan i Luleå har blivit Luleå tekniska universitet, 8000 studenter läser allt från industriell ekonomi och rymdteknik till multimediaproduktion och psykologi. Skolan har l 200 anställda varav 58 professorer och 731 lärare och doktorander. Forskningen omsätter nästan lika mycket som grundutbildningen.

Men vägen hit har varit lång och krokig. Från början beslöts det att skolan inte skulle ha några professorer i grundläggande ämnen som matte, fysik och kemi utan bara i tillämpade ämnen. Högskolan i Luleå skulle till skillnad mot övriga högskolor profilera sig mot tung industri.

Ganska snart stod det emellertid klart att för att kunna överleva på lång sikt måste skolan också inrikta sig mot småföretag, hightechföretag och lättare industri. I dag bedrivs forskningen i lika stor omfattning kring de stora nationella företagen som de små regionala.

1995 inrättades Småföretagsakademien, ett speciellt kunskapscentrum för små företag. Där samverkar olika forskningsavdelningar i flera gemensamma aktiviteter, bland annat gemensamma doktorandkurser, en seminarieserie med syfte att skapa diskussionsarenor med aktiva småföretagare, ett internt nyhetsbrev, skapa kontakter med nationella och internationella kunskapscentran inom området samt utveckla utbildning och rådgivning till mindre företag.

Innovationer och tillväxt är två av skolans stora forskningsområden. Och hur skulle det kunna vara annorlunda vid en universitet som i sig är ett av Norrlands största tillväxtfenomen?


Text: - -


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar