Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 1997-05-21
Följande text publicerades även i temat ”Luleå tekniska universitet” som publicerades i Entré nr 2, 1997:

Framgångsrika företag satsar på höjd kompetens

I Luleå står forskningen högt i kurs

Det finns samband mellan företagens framgång och hur de investerar i kompetensutveckling. Det visar en färsk doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet.

Vad kännetecknar kompetensutveckling i små tillverkande företag? Sker någon kompetensutveckling överhuvud tager? Det beslöt sig Håkan Ylinenpää för att ta reda på. I hans doktorsavhandling har 50-talet företag i norra Sverige och på Västkusten samt fyra fallstudieföretag undersökts utifrån den övergripande frågeställningen: Hur arbetar små tillverkande företag med kompetensutveckling, och finns det något samband mellan de företag som går bra och hur de investerar i kompetensutveckling?

- Det finns klara skillnader mellan lågpresterande och högpresterande företag beroende på hur de investerar i kompetensutveckling, hävdar Håkan Ylinenpää.

Han har följt drygt femtio företag under tre år samt gjort fallstudier på fyra företag som han har följt under tio år. Han fann att de flesta undersökta företag investerar betydande resurser i kompetensutveckling, och ofta betydligt mer än de själva tror. Främst handlar det om tidsinvesteringar i olika former av kompetensutveckling.

Högpresterande företag är bättre än andra på att integrera olika metoder för kompetensutveckling, och att vässa den egna konkurrenskraften med hjälp av kompetensutveckling. Högpresterande företag nyttjar också en bredare metodarsenal där till exempel karriärplanering och projektarbeten nyttjas för lärande, samtidigt som de arbetar i bredare och mer kompetenta nätverk.

- De högpresterande företagen investerar dessutom mer, och de engagerar också fler kategorier anställda i kompetensutveckling, säger Ylinenpää, som också fann att det generellt är stora skillnader mellan olika grupper i de undersökta företagen.

I fallstudieföretagen investerar tjänstemän och ledning mer än dubbelt så mycket av sin tid i kompetensutveckling jämfört med arbetare ”på golvet”. Innehåll och former för tjänstemännens och ledningens kompetensutveckling formas till mycket stor utsträckning av dem själva, medan arbetarnas kompetensutveckling till stor del är styrd av företagsledningen.

- Resultaten får mig att inse att Taylors tankar fortfarande lever kvar i tillverkande mindre företag. Kompetensutvecklingen för personal på golvet fokuserar på att göra saker rätt medan tjänstemän och ledning fokuserar på att göra rätt saker, säger Håkan Ylinenpää.


Text: - -


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar