Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 1997-05-10
Följande text publicerades även i temat ”Luleå tekniska universitet” som publicerades i Entré nr 2, 1997:

VD påverkar småföretagens framgång

Stark självtillit samt lyhördhet inför andras kunskap är kännetecken hos en framgångsrik VD. Det visar preliminära resultat från en pågående studie.

Does the SEO matter? Den frågan ställde Mats Westerberg i sin licentiatuppsats som presenterades för drygt ett år sedan. Då han fann att svaret blev ja - företagets framgång kan relateras till dess VD - beslöt han att gå vidare. Fortsättningen har arbetsnamnet Why does the CEO matter? och beräknas vara klar i vår.

ATT ÖVERLEVA EN BEDRIFT I SIG
I den första studien fick 156 verkställande direktörer ge sin syn på sig själva, sju företag och sin bransch. Företagen verkar inom trähus- och snickeribranschen, som genomgick omfattande strukturförändringar i början på 90-talet. Inför fortsättningen valdes åtta företag med 8 till 180 anställda ut för fallstudier.

- Jag har tittat på hur VD väljer att tackla de svårigheter som alla i branschen ställts inför sedan marknaden föll ihop. Bara att överleva i denna bransch är en bedrift, konstaterar Mats Westerberg, doktorand vid Luleå tekniska universitet.

Intervjuerna genomfördes i våras och trots att analysen inte är helt klar kan vissa mönster skönjas.

- En VD med stor tilltro till sin egen förmåga lyckas i allmänhet bättre än en som inte tror på sig själv. Men det förutsätter att även medarbetarna har förtroende för hans förmåga att skapa framgång, säger han.

I motsatt fall, det vill säga stor självtillit kombinerad med litet förtroende hos personalen, leder till en situation där risken för ett totalt misslyckande är överhängande.

- Förmågan att förmedla företagets affärsidé verkar också spela stor roll. Företagsledaren måste i ord och handling föra ut till medarbetarna varför företaget finns till, annars prioriterar medarbetarna lätt fel saker, säger Mats Westerberg.


Text: - -


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu