Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 1997-04-29
Följande text publicerades även i temat ”Familjeföretag” som publicerades i Entré nr 2, 1997:

Extern ledamot bra för företaget

Endast 20 procent av familjeföretagen har en styrelse med externa ledamöter. Detta trots att forskning visar att en aktiv styrelse förbättrar verksamheten.

Jonas Estéens magisteruppsats visade att 80 procent av familjeföretagen bara har två personer registrerade som styrelsemedlemmar och att de båda bär samma efternamn. Detta faktum fick honom att intressera sig för styrelsearbete i småföretag, främst familjeföretag. I dag är han doktorand vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och deltar i ett forskningsprojekt med just detta innehåll.

Jonas Estéen har intervjuat medlemmarna i Styrelseakademien, en organisation vars medlemmar arbetar professionellt med att inneha styrelseuppdrag i olika företag. Baserat på intervjuerna har medlemmarna i forskningsprojektet funnit att det finns ett klart mönster; framgångsrika företag har en aktiv styrelse.

- Ändå finns det en rädsla att släppa in externa ledamöter. De vill inre låta någon få insyn i företagets, och därmed deras egen ekonomi, säger Jonas Estéen.

I sitt arbete har de funnit att styrelsens insatser skiljer sig åt beroende på hur företaget går för tillfället. När företaget går bra intar den externa styrelseledamoten en mer strategisk roll, och planering sker på längre
sikt. När företaget däremot står inför en kris ökar det operativa arbetet och styrelseledamoten arbetar mer med att följa upp och kontrollera företagets aktiviteter.

Styrelseledamöter plockas ofta in vid generationsskifte. När andra generationen tar över är det ofta förvaltningsrollen de ser framför sig. I dag går det emellertid inte bara att förvalta ett företag, förändringstakten i omvärlden är alldeles för snabb.

- Då kan externa styrelseledamöter stå för utvecklingen. De har inte de känslomässiga bindningarna till företaget och kan därmed fatta andra beslut, säger Jonas Estéen.


Text: - -


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar