Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 1997-05-01
Följande text publicerades även i temat ”Familjeföretag” som publicerades i Entré nr 2, 1997:

”Min son är bäst”

Familjeföretagen drivs ofta annorlunda jämfört med andra företag. Familjens intressen står i centrum vilket gör att det företagsekonomiska perspektivet ibland tappas bort.

Der finns två sorters entreprenörer: de som är övertygade om att genialitet går i arv och de som inre har barn. Detta talesätt är förstås menat att vara roligt, men enligt Rik Donckels, professor vid Small Business Research Institute Bryssel, ligger det mer sanning i det än vad många tror.

- Ett av de vanligaste misstagen som företagsgrundare gör sig skyldiga till är att överskatta familjemedlemmarnas kunskaper och förmåga, menar Rik Donckels i sin rapport Family businesses on their way to the next millenium.

SVÅRFÖRSTÅDD SANNING
Bara för att föräldrarna är framgångsrika företagare är det inte alls säkert att barnen blir det. Det låter självklart, men Donckels menar att det kan inre nog poängteras eftersom historien gång på gång visar hur svårt det är att ta till sig denna sanning.

- Familjen måste vara beredd att verkligen låta den unika expertis som familjemedlemmen faktiskt har komma till sin rätt, säger Rik Donckels och menar att känslorna kan spela stora spratt med logiken.

TILLVÄXTEN INTE VIKTIGAST
I rapporten redovisar Donckels resultaten av sitt senaste forskningsprojekt. Över tusen chefer i belgiska familjeföretag har fått ge sin syn på familjeföretagande, och flera skillnader har kunnat utkristalliseras.

Familjeföretagen har mycket svårare att ge ett klart svar på frågan om vart företaget är på väg de närmaste tre åren. De har också i mindre utsträckning något skriftligt dokument som anger strategier och mål inför framtiden.

- Familjeföretagen är mindre fokuserade på tillväxt än andra företag. Trots att de har möjlighet att expandera kan de välja att låta bli för att behålla kontrollen över hela företaget, säger Rik Donckels.

STABIL PERSONALPOLITIK
Ett annat drag som visade sig vara typiskt för familjeföretag var att de har en mer stabil personalpolitik. De drar sig för att anställa, å andra sidan säger de inte upp personal utan mycket starka skäl. Familjeföretag har också svårare att delegera, vilket medför att de anställda har mindre möjligheter att komma in på ledningsnivå och därmed färre karriärmöjligheter.

- De flesta familjeföretag har inte ens en aktiv styrelse utan den utgörs praktiskt taget bara av familjemedlemmar. Det är dessutom samma personer som sköter det dagliga operativa arbetet.


Text: - -


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu