Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
I närhet av kreativiteten
Illustration: Johan Brunzell.
Publicerad: 2013-01-15
Följande text publicerades även i Entré nr 4, 2012:

I närhet av kreativiteten

Tyska Roman Martin och norska Ingrid Helene Garmann Johnsen har båda forskat om innovation vid Lunds universitet. I sina respektive avhandlingar, som kom ut ungefär samtidigt, visar de på vikten av konkurrenskraftig innovation, lokalt samarbete och kunskapsutbyte. Speciellt inom kreativa näringar som tv och mode är närhet en förutsättning för framgång.

I närhet av kreativiteten
Roman Martins avhandling har titeln Knowledge Bases and the Geography of Innovation.
- När jag började studera ekonomisk geografi blev jag intresserad av varför företag presterar så bra i höginkomstländer som Tyskland och Sverige, säger Roman Martin, verksam vid Circle, Lunds universitet.

- Jag undrade varför de helt enkelt inte flyttade till länder med lägre produktionskostnader. Det visade sig att vår ekonomi är konkurrenskraftig, inte tack vare billig arbetskraft och tillgång till råmaterial utan för att vi har välutbildad personal som utvecklar nya idéer och implementerar dem på sin arbetsplats. I dagens ekonomi är kunskap den viktigaste resursen, och innovation den viktigaste processen. Därför är det förstås intressant att studera detta.

Martin har undersökt hur företag får tillgång till kunskap som är relevant för innovationsutvecklingen, samt hur innovation skiljer sig åt i industrier med olika inriktning.

Han menar att lokala källor till kunskapsutbyte och samarbete är viktiga eftersom kunskap förmedlas bäst när man möts. Kunskap kan ibland vara svår att skriva ner och förklara över distanser.

- Det är till exempel svårt att förmedla de erfarenheter en ingenjör har skaffat sig efter att i flera år ha arbetat med en viss sorts komplex maskin. Att prata om den när man träffas är ofta enda sättet att vidarebefordra sådan kunskap. Då kan man också observera varandras aktiviteter, säger Martin.

Inom kreativa industrier krävs ofta snabb tillgång till ett vitt spektrum av olika kompetenser, menar han. Detta är givetvis enklast att uppnå när företagen ligger geografiskt nära varandra.

I närhet av kreativiteten
Ingrid Helene Garmann Johnsens avhandling heter Social Capital and Regional Innovation Systems – Bridging approaches and broadening understanding of knowledge sharing and innovation.
Ingrid Helene Garmann Johnsens grundtes handlar också om att socialt inbäddade relationer är särskilt viktiga för vissa företag, speciellt inom den kreativa sektorn.

- Min forskning visar hur kreativa aktörer, till exempel inom animations- och modeindustrin, är mer beroende av informella sociala nätverk än företag i många andra branscher, säger hon.

Det beror på att den här typen av företag ofta är löst sammansatta. De är beroende av informella sociala nätverk för att kunna stimulera samarbete och innovation.

- Det beror också på att de finns på en marknad som kännetecknas av oförutsägbarhet och snabba trendförändringar. Informella nätverk kan hjälpa dem att skaffa relevant information och kunskap, få uppdrag och starta projekt. På samma gång kompenserar de för bristen på formell struktur som karaktäriserar deras bransch.

- Med det som utgångspunkt betonar jag vikten av sociala nätverk för att inhämta och överföra kunskap i just regionala kluster.

Både Johnsen och Martin konstaterar att företag som kretsar kring kreativitet och design, som ny media, film, tv och mode, är mer beroende av närliggande kluster än andra branscher.

- En viktig slutsats jag drar av min forskning är att investeringar i nätverksrelationer, samt utveckling av relationer baserade på tillit, främjar kapaciteten till innovation inom företaget. Om sedan nätverkandet blir relevant beror exempelvis på bransch, organisationsform och tidsaspekter, säger Johnsen.

Hon hoppas att företag inom kreativa näringar ska bli bättre på att samarbeta regionalt – och förstå att det ger dem större nätverk och stabilare kunskapsbas.

Roman Martin håller med och menar att det vanligaste argumentet för regionala kluster är att företag på samma plats kan lära sig av varandra genom samarbete och konkurrens. Men geografisk närhet är alltså inte lika viktigt inom alla branscher.

- I min avhandling visar jag att den roll som regionala kluster har beror på vilken typ av kunskap som ligger till grund för innovationsaktiviteterna, säger Martin.

Han menar att lokalt samarbete är mindre vanligt i innovationsdrivna företag som arbetar med forskningsbaserad kunskap, som bioteknik och läkemedel. De litar mer till specialiserad kunskap från alla delar av världen.

- För företag som innoverar baserat på praktisk ingenjörsvetenskap, som biltillverkning, livsmedelsproduktion och maskinteknik, är lokalt samarbete vanligare. Landets institutionella ramverk spelar också en viktig roll.

Martin menar att den viktigaste slutsatsen i hans forskning är att visa att innovation inte bara är viktigt i högteknologiska och FoU-baserade industrier, utan i alla ekonomiska sektorer.

- Innovation är nyckeln till konkurrenskraft för alla företag, men hur den organiseras kan skilja sig väsentligt mellan branscher. Dessa skillnader måste vi vara medvetna om. Det gäller speciellt policyskapare som, när de försöker skapa stödsystem för kluster, har en tendens att använda modellen ”en storlek passar alla”.

Kontakta roman.martin@circle.lu.se, ingridhgj@gmail.com


Text: Hanna Andersson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu