Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 1998-04-04
Följande text publicerades även i temat ”Tillväxt” i Entré nr 1, 1998:

Unga företag i stora städer växer snabbast

De snabbväxande företagen är i regel mycket unga. Av Sveriges alla snabbväxande företag har 62 procent startats under den senaste tioårsperioden.

- De snabbväxande företagen är unga och finns i unga branscher, säger Frédéric Delmar, ek.dr och forskare vid Esbri.

Han har tillsammans med professor Per Davidsson vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping undersökt de snabbväxande företagen för an söka svaret på två viktiga frågor: vad särpräglar det snabbväxande företaget och vilken betydelse har det för skapandet av nya jobb?

Projektet ingår i ett större OECD-projekt där liknande studier görs i ett antal länder.

Definitionen på snabbväxande företag i studien är de tio procent av alla företag som under perioden 1987 till 1996 haft den snabbaste ökningen av antalet anställda. Urvalsgruppen har dock begränsats till företag som hade 20 eller fler anställda under 1996.

- Det krävs inte mycket för att hamna i kategorin snabbväxande. För att räknas till de tio procenten krävs att företaget ökar antalet anställda med minst 7,75 personer per år, säger Frédéric Delmar.

TJÄNSTESEKTORN EN VINNARE
Majoriteten av de snabbväxande företagen är stora eller medelstora. De finns i stora städer och i kunskapsintensiva branscher. Den stora vinnaren, både vad gäller snabbväxande företag och övriga, är tjänstesektorn.

Trots att snabbväxande företag anses vara väldigt betydelsefulla för tillväxten så är deras bidrag vad gäller nya jobb inte större än de nystartade företagens.

- 1995/1996 skapade de snabbväxande företagen 45 000 nya jobb. Under motsvarande tid stod de små och medelstora företagen för 70 000 nya jobb, vilket visar att dessa företag är minst lika viktiga som de snabbväxande, säger Frédéric Delmar.


Text: - -


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar