Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 1998-04-05
Följande text publicerades även i temat ”Tillväxt” i Entré nr 1, 1998:

Myt att hela tillväxten finns inom högteknologin

Snabbväxande företag är inte alltid så exemplariskt organiserade som läroböckerna gör gällande. Viktigare är förmågan att finna och exploatera nya, expansiva marknader.

Den allmänna bilden av det snabbväxande företaget är att det verkar inom högteknologisektorer, gärna IT eller bioteknik. Organisationen som sådan är självklart mycket kompetent och decentraliserad. Vidare präglas arbetsmiljön av kreativitet.

- Så behöver det inte alls vara, säger David Storey, professor vid brittiska Warwick Business School och ansvarig för den engelska delen av en internationell studie av medelstora, snabbväxande företag.

Djurmat bra affär
Tvärtom har Storey funnit många snabbväxande företag i oglamorösa branscher, exempelvis livsmedelsindustrin eller tjänstesektorn. Branschen som sådan är med andra ord inte avgörande för tillväxtpotentialen, utan snarare vilken nisch företaget skaffat sig.

- Ett företag som växer väldigt snabbt är en djurmatstillverkare. Bolaget är uselt organiserat, utan kontrollfunktioner eller vidareutbildning av personalen. Men nischen, djurmat, är väldigt expansiv tack vare en förändrad efterfrågan hos konsumenterna, säger Storey.

Lagen styr
Nya konsumtionsmönster är en faktor bakom de snabbväxande företagen. Andra faktorer är till exempel att marknader har uppstått via ny lagstiftning eller via nya tekniska möjligheter.

- Vi använder en seglingsmetafor för att förklara det här: det verkar som om företagen i studien är mer sysselsatta med att hitta de bästa vindarna än med att försöka hitta den bästa besättningen.

David Storeys studie omfattar 708 snabbväxande företag, kallade ”the Ten Percenters” eftersom de utgör en ungefärlig tiondel av alla företag i storleksklassen 5 till 100 miljoner pund i årlig omsättning.Text: - -


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar